لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
قرار ارجاع امر به کارشناسی قرار ارجاع امر به کارشناسی
حقوق خصوصی 1401/12/08

برخی از پرونده های مطرح شده در دادگاه دارای جنبه های فنی و تخصصی هستند به نوعی که خود دادرس نمی تواند نسبت به تمام زوایای موضوع اطلاع کافی پیدا کند . در آیین دادرسی ابزاری پیش بینی شده است تا قاضی به کمک آن بتواند به جنبه های تخصصی پرونده پی ببرد.در این شرایط است که قاضی با صدور قرار کارشناسی ، بررسی برخی موضوعات را به کارشناس مربوط ارجاع می دهد.

مشاهده بیشتر
شرایط درستی عقد بیع شرایط درستی عقد بیع
حقوق خصوصی 1401/11/24

بیع یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که به معنای خرید و فروش است . عقد بیع در قانون مدنی به این صورت تعریف شده است : " بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم "

مشاهده بیشتر
دعوی رفع مزاحمت از حق دعوی رفع مزاحمت از حق
حقوق خصوصی 1401/11/16

دعوای مزاحمت، دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

مشاهده بیشتر
بیع خیاری بیع خیاری
حقوق خصوصی 1401/11/03

مقصود از بیع خیاری، عقدی است که درآن برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خیار فسخ شرط شود.حق فسخ، به طور معمول برای فروشنده شرط می شود.

مشاهده بیشتر
انواع بیع انواع بیع
حقوق خصوصی 1401/11/02

بیع یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که به معنای خرید و فروش است . عقد بیع در قانون مدنی به این صورت تعریف شده است : " بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم " . از این تعریف بر می آید که عقد بیع یک عقد معوض است.

مشاهده بیشتر
آثار دستور موقت آثار دستور موقت
حقوق خصوصی 1401/10/20

به موجب ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م «دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت» یعنی حتی با وجود صدور قرار دستور موقت ممکن است فرد در دعوای اصلی محکوم شود و یا کلاً قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادر شود.

مشاهده بیشتر
گذشت شاکی گذشت شاکی
حقوق خصوصی 1401/10/18

بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایم به دو دسته جرائم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می گردد که در واقع اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر مواردی که قانونگذار تعیین کرده است.

مشاهده بیشتر
واخواهی واخواهی
حقوق خصوصی 1401/10/12

تعریف لغوی واخواهی: واخواهی به معنای اعتراض کردن آمده است تعریف اصطلاحی: واخواهی به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند.

مشاهده بیشتر
هزینه کارشناسی هزینه کارشناسی
حقوق خصوصی 1401/10/11

در قرار کارشناسی دستمزد کارشناس تعیین می‌شود.

مشاهده بیشتر
نماینده و قائم مقام نماینده و قائم مقام
حقوق خصوصی 1401/10/11

مفهوم «نماینده» و «قائم مقام» در مقابل مفهوم «اصیل» به کار می رود، و در بیان «سمت» شخصی است که به جای اصیل اقامه دعوی نموده است.

مشاهده بیشتر
قرارهای اعدادی (تمهیدی یا مقدماتی) قرارهای اعدادی (تمهیدی یا مقدماتی)
حقوق خصوصی 1401/09/29

قرارهایی کمک می‌کند تا موضوع و ماهیت دعوا روشن شود و جریان پرونده را به سمتی می‌برد که پرونده آماده صدور رأی گردد قرارهای اعدادی یا مقدماتی نامیده می‌شوند.

مشاهده بیشتر
قولنامه قولنامه
حقوق خصوصی 1401/09/29

یکی از مهمترین موارد قانون مدنی که نقش موثری در تفسیرهای حقوقی ایفا می کند ماده ۱۰ ق.م است که مقرر می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، استنباط بسیاری از حقوقدانان از ماده مذکور این است که مقنن از طریق انشاء چنین نصّی، اعتبار عقودی را که فاقد عنوان خاص در قانون مدنی می باشد پذیرفته و اعلام داشته که ادله لزوم وفای به عقود، علاوه بر قراردادهای معین، عقود نامعین را نیز دربر می گیرد، یکی از مهمترینِ این عقود قرارداد تعهد بر تشکیل بیع در آینده است که عموماً در قالب سند عادی تنظیم می گردد که از آن با عنوان قولنامه یاد می شود.

مشاهده بیشتر
عقد وکالت عقد وکالت
حقوق خصوصی 1401/09/27

ماده ۶۵۶ قانون مدنی در تعریف عقد وکالت مقرر می دارد:((وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.))

مشاهده بیشتر
عقد بیع عقد بیع
حقوق خصوصی 1401/09/26

عقد بیع عقدی است که به‌موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار می‌کند.

مشاهده بیشتر
عقد عاریه عقد عاریه
حقوق خصوصی 1401/09/26

مطابق ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

مشاهده بیشتر
شرکت مدنی شرکت مدنی
حقوق خصوصی 1401/09/21

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند.(ماده ۵۷۱ قانون مدنی)بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌‌شود.

مشاهده بیشتر
خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر تادیه
حقوق خصوصی 1401/09/12

در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند.

مشاهده بیشتر
خلع ید خلع ید
حقوق خصوصی 1401/09/12

خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیرمنقول (خانه، زمین، باغ) است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد.

مشاهده بیشتر
توابع مبیع توابع مبیع
حقوق خصوصی 1401/09/08

توابع مبیع چیزهایی هستند که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع اصلی، همراه مبیع اصلی به مشتری منتقل می شود.

مشاهده بیشتر
اعتراض شخص ثالث اعتراض شخص ثالث
حقوق خصوصی 1401/08/29

یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء اعتراض شخص ثالث می باشد که به موجب آن اگر رایی از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد و این رای مخل شخص حقوق ثالث باشد، آن شخص ثالث حق دارد نسبت به آن رایبا تقدیم دادخواست، اعتراض ثالث بعمل آورد.

مشاهده بیشتر
احکام قابل واخواهی احکام قابل واخواهی
حقوق خصوصی 1401/08/28

واخواهی به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند.

مشاهده بیشتر
اجرت المثل اجرت المثل
حقوق خصوصی 1401/08/28

اجرت المثل، در لغت به معنای دستمزد و مزد کار است و در اصطلاح حقوقی به عوض استفاده از مال یا عمل دیگری گفته می شود؛ یعنی مزدی است که در برابر انجام کاری به عامل پرداخت می شود و از قبل تعیین نشده است.

مشاهده بیشتر
آثار بیع صحیح آثار بیع صحیح
حقوق خصوصی 1401/08/15

بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است.

مشاهده بیشتر
فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر
حقوق خصوصی 1401/08/14

فروش مال ديگري به يک يا چند نفر ديگر، در دو حوزه قابل بررسي است. یکی حوزه دعاوی حقوقی و دیگری حوزۀ دعاوی کیفری. اگر فروشنده با سوء نیت یعنی از روی علم و عمد دست به فروش مال دیگری بزند علاوه بر اینکه معاملۀ وی فضولی است ( معاملۀ فضولی یک دعوای حقوقی است. )، مشمول عنوان کیفری جرم معاملۀ مال غیر نیز می شود. بنابر این علاوه بر اینکه از منظر حقوقی به پرونده وی رسیدگی می شود، از منظر کیفری نیز مورد پیگرد قرار میگیرد و مجازات می شود.

مشاهده بیشتر
پیش فروش ساختمان - قرارداد و دعاوی پیش فروش ساختمان - قرارداد و دعاوی
حقوق خصوصی 1401/08/14

سال‌هاست که پیش‌فروش آپارتمان یکی از شیوه‌های رایج و مناسب تأمین مسکن است، با وجود این، ایرادات حقوقی این نوع قراردادها مرتفع نشده و خطرات ناشی از آن کماکان، حقوق مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند. تنوع در تفسیر به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این نوع قراردادها از یک طرف و فقدان سازوکارهای ثبتی مناسب برای ثبت رسمی این معاملات از طرف دیگر از مهمترین چالش‌های فرارو در این زمینه بوده و دعاوی متعدد اشخاص در محاکم دادگستری نیز از تبعات چنین وضعیتی است.

مشاهده بیشتر
دستور موقت دستور موقت
حقوق خصوصی 1401/07/26

دستور موقت، از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده تا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود. زیرا با توجه به حجم زیاد پرونده های دادگستری و اجباراً تطویل دادرسی، ممکن است پس از طرح دادخواست طرف دعوی برای ایجاد مانع دست به نقل و انتقال اموال خود و یا به هر طریقی مخفی نمودن آنها بزند. در نتیجه برای اینکه ذینفع (خواهان) در زمان اجرای حکم با مشکل عدم امکان اجرای حکم مواجه نگردد، تقاضای صدور دستور موقت می‎ کند.

مشاهده بیشتر
دستور فروش ملک مشاع دستور فروش ملک مشاع
حقوق خصوصی 1401/07/26

هر یک از شرکا که متقاضی فروش سهم خود باشند می توانند از دادگاه تقاضای صدور دستور مبنی بر فروش کل ملک مشاع(مشاع عبارت از انتشار سهم هریک از مالکان در تمام مال یا حق) را بنمایند. تقاضای دستور فروش از دادگاه منوط به این است که متقاضی قبلا گواهی عدم امکان افراز از اداره ثبت دریافت کرده باشد. [شرح جامع قانون مدنی ، دکتر بیات، صفحه 486]

مشاهده بیشتر
قرار قرار
حقوق خصوصی 1401/07/25

قرارها مانند احکام از تصمیمات دادگاه محسوب می‌شود

مشاهده بیشتر
اقرار اقرار
حقوق خصوصی 1401/07/25

اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهده وی‌ ثابت‌ است‌.

مشاهده بیشتر
دعوی ابطال مبایعه نامه در خصوص اموال غیر منقول دعوی ابطال مبایعه نامه در خصوص اموال غیر منقول
حقوق خصوصی 1401/07/24

دعوی ابطال مبایعه نامه از جمله دعوایی عقود و تعهدات است که از طریق محاکم حقوقی قابل طرح و پیگیری است. مبایعه نامه سند مثبت بیع ( سند اثبات کننده خرید و فروش) است. بنابراین با تحقق بیع، مالکیت مبیع (انچه مورد معامله قرار میگیرد موضوع بیع) از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

مشاهده بیشتر