کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری ( برات،سفته و چک ) بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری ( برات،سفته و چک ) مشاهده بیشتر
تئوری محل در برات و عقد حواله تئوری محل در برات و عقد حواله مشاهده بیشتر
جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران مشاهده بیشتر
خسارت تاخیر تا دیه چک های مطالبه شده توسط اجرائیه ثبت خسارت تاخیر تا دیه چک های مطالبه شده توسط اجرائیه ثبت مشاهده بیشتر
دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل انتقال؛ با رویکردی تطبیقی دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل انتقال؛ با رویکردی تطبیقی مشاهده بیشتر
عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) مشاهده بیشتر
مالکیت مستقیم و غیر مستقیم اوراق بهادار مالکیت مستقیم و غیر مستقیم اوراق بهادار مشاهده بیشتر
ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران مشاهده بیشتر
مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی مشاهده بیشتر
نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت نامه های بانکی نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت نامه های بانکی مشاهده بیشتر
پرداخت بی قید و شرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه پرداخت بی قید و شرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه مشاهده بیشتر