لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی)

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۶۷۲ / ۲۰۱۲۴ 1393/01/21

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۳ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

تصویب‌نامه در خصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۳ / ۲۰۶۸۶ 1394/12/18

رأی شماره ۱۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۰۳ / ۱۹۶۸۵ 1391/07/11

رأی شماره ۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره۳۳۵۵۳ـ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۱ / ۱۹۸۸۵ 1392/03/22

رأی شماره‌های ۹۷ الی ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان درخصوص وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ و مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در موضوع مذکور مربوط به ۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر