بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۳ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

مرجع تصویب قوه قضائیه
تاریخ انتشار 1393/01/21
شماره ویژه نامه ۶۷۲
شماره انتشار ۲۰۱۲۴
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۰۰/۲۰۷۴/۹۰۰۰                                                                ۱۷/۱/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث               شماره۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰                                                                ۱۷/۱/۱۳۹۳ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به پیوست تصویر جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ که در صفحه ۲۵ و ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ منتشر گردیده است، ارسال می‌شود. لازم است کلیه مسئولین وصول درآمدهای خدمات قضایی، نسبت به اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام و گزارش میزان وصول درآمدهای مذکور را ماهانه به معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام نمایند. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی‌لاریجانی   توضیح ضروری روزنامه رسمی با عرض پوزش نظر به اینکه در جدول تعرفه‌های مصوب و پیشنهادی ۱۳۹۳ خدمات ثبتی ـ موضوع ماده ۱۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ ، موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه مندرج در صفحه (۳) روزنامه رسمی ۲۰۱۲۴ـ ۲۱/۱/۱۳۹۳ بعلت ناخوانا بودن متن ارسالی در ردیف ۱۸ جدول تعرفه صدرالذکر موضوع فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ستون «تعرفه پیشنهادی کارگروه برای سال ۱۳۹۳ به ریال» به جای بمیزان ۲۵۰.۰۰۰ ریال اشتباهاً بمیزان ۳۵۰.۰۰۰ ریال درج گردیده است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. روزنامه رسمی کشور