لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
قوه قضائیه
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

آئین‌نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۲۵۲ / ۱۸۹۸۸ 1389/02/21

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

مشاهده بیشتر
۱۹۴۷۴ / ۱۹۴۷۴ 1390/10/19

آیین‌نامه «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور»

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۱۲ / ۲۰۵۵۳ 1394/07/06

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۹۷ / ۱۹۹۱۶ 1392/04/29

آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۴۱ / ۲۰۶۴۷ 1394/11/01

آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۱۹۶ / ۱۸۸۳۲ 1388/08/03

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵

مشاهده بیشتر
۴۸۲ / ۱۹۶۲۴ 1391/04/29

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۶۱ / ۲۰۷۱۰ 1395/01/25

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۵۵ / ۲۰۳۷۹ 1393/11/30

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۸ / ۲۰۰۵۰ 1392/10/14

آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۷۵ / ۱۹۸۷۰ 1392/03/02

آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۵۱ / ۱۹۸۰۶ 1391/12/10

آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۲۷۴ / ۱۹۰۵۰ 1389/05/06

آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۴۹ / ۲۰۳۶۱ 1393/11/08

آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۷۳ / ۱۹۵۹۷ 1391/03/27

آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۱۱ / ۲۰۲۴۱ 1393/06/11

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۰۳ / ۲۰۲۱۸ 1393/05/15

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۵۵ / ۲۰۳۷۹ 1393/11/30

آیین‌نامه راجع‌به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

مشاهده بیشتر
۱۹۷۲۷ / ۱۹۷۲۷ 1391/09/01

آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۶۳۰ / ۲۰۰۰۵ 1392/08/15

آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۸ / ۲۰۱۱۲ 1392/12/28

آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۸۳۰ / ۲۰۶۰۷ 1394/09/10

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۷۸ / ۱۹۸۷۸ 1392/03/12

آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۷۴ / ۱۹۸۶۸ 1392/02/31

آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۷۷۶ / ۲۰۴۴۴ 1394/02/24

آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۵۵۳ / ۱۹۸۱۰ 1391/12/15

اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی شهید قدوسی وابسته به قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۱۶ / ۱۹۴۴۵ 1390/09/13

اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

مشاهده بیشتر