لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
بخشنامه درخصوص ضوابط ارسال درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاههایی که دارای پرداختهای غیر مستمر هستند بخشنامه درخصوص ضوابط ارسال درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاههایی که دارای پرداختهای غیر مستمر هستند
1400/04/20

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ضوابط ارسال درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاههایی که دارای پرداختهای غیر مستمر هستند ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک بخشنامه درخصوص لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک
1400/04/07

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه ارزش کالای دخانی بخشنامه درخصوص محاسبه ارزش کالای دخانی
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه ارزش کالای دخانی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت توسن محرکه شرق بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت توسن محرکه شرق
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت توسن محرکه شرق ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت صنعت موتور شکوهیه بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت صنعت موتور شکوهیه
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت صنعت موتور شکوهیه ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو
1400/04/09

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت برقی شرکت توسن محرکه شرق بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت برقی شرکت توسن محرکه شرق
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت برقی شرکت توسن محرکه شرق ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله پژو ۲۰۶ با موتور TU۳ مربوط به شرکت ایران خودرو بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله پژو ۲۰۶ با موتور TU۳ مربوط به شرکت ایران خودرو
1400/04/09

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله پژو ۲۰۶ با موتور TU۳ مربوط به شرکت ایران خودرو ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به کامیون کشنده با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن دیزل بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به کامیون کشنده با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن دیزل
1400/04/09

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به کامیون کشنده با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن دیزل ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن موتور بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن موتور
1400/04/19

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن موتور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری مربوط به شرکت صنایع خودرو سازی مدیران بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری مربوط به شرکت صنایع خودرو سازی مدیران
1400/04/19

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری مربوط به شرکت صنایع خودرو سازی مدیران ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله لیفتراک ۳ تن مدل ARKA۳۰ مربوط به شرکات آرکا جم شرق بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله لیفتراک ۳ تن مدل ARKA۳۰ مربوط به شرکات آرکا جم شرق
1400/04/16

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله لیفتراک ۳ تن مدل ARKA۳۰ مربوط به شرکات آرکا جم شرق ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت بهرو سیکلت بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت بهرو سیکلت
1400/04/16

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت بهرو سیکلت ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیرو موتور دماوند بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیرو موتور دماوند
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیرو موتور دماوند ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیکران موتور بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیکران موتور
1400/04/19

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیکران موتور

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلتهای انژکتوری مربوط به شرکت کبیر موتور کازرون بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلتهای انژکتوری مربوط به شرکت کبیر موتور کازرون
1400/04/16

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلتهای انژکتوری مربوط به شرکت کبیر موتور کازرون ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلتهای برقی و انژکتوری مربوط به شرکت سپهر خودرو زنجان بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلتهای برقی و انژکتوری مربوط به شرکت سپهر خودرو زنجان
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلتهای برقی و انژکتوری مربوط به شرکت سپهر خودرو زنجان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله کامیونت شیلر مدل ۸TON (۵۱۵۴) جعبه دنده دستی مربوط به شرکت بهمن دیزل بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله کامیونت شیلر مدل ۸TON (۵۱۵۴) جعبه دنده دستی مربوط به شرکت بهمن دیزل
1400/04/16

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله کامیونت شیلر مدل ۸TON (۵۱۵۴) جعبه دنده دستی مربوط به شرکت بهمن دیزل ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص معرفی شرکتهای مجاز در سلسله عملیات کارنه آ.ت.آ بخشنامه درخصوص معرفی شرکتهای مجاز در سلسله عملیات کارنه آ.ت.آ
1400/04/07

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص معرفی شرکتهای مجاز در سلسله عملیات کارنه آ.ت.آ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص معرفی نماینده شرکت ملی حفاری ایران جهت انجام تشریفات محمولات متعلقه بخشنامه درخصوص معرفی نماینده شرکت ملی حفاری ایران جهت انجام تشریفات محمولات متعلقه
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص معرفی نماینده شرکت ملی حفاری ایران جهت انجام تشریفات محمولات متعلقه ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی بخشنامه درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی
1400/04/26

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص واریز کلیه وجوه درآمدی دستگاههای اجرایی به خزانه به واسطه شناسه واریز بخشنامه درخصوص واریز کلیه وجوه درآمدی دستگاههای اجرایی به خزانه به واسطه شناسه واریز
1400/04/20

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص واریز کلیه وجوه درآمدی دستگاههای اجرایی به خزانه به واسطه شناسه واریز ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص واریز کلیه وجوه درآمدی دستگاههای اجرایی به خزانه به واسطه شناسه واریز بخشنامه درخصوص واریز کلیه وجوه درآمدی دستگاههای اجرایی به خزانه به واسطه شناسه واریز
1400/04/20

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص واریز کلیه وجوه درآمدی دستگاههای اجرایی به خزانه به واسطه شناسه واریز ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص واریز کلیه وجوه درآمدی دستگاههای اجرایی به خزانه به واسطه شناسه واریز و انجام کلیه دریافتها و پرداختها صرفاً از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی بخشنامه درخصوص واریز کلیه وجوه درآمدی دستگاههای اجرایی به خزانه به واسطه شناسه واریز و انجام کلیه دریافتها و پرداختها صرفاً از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی
1400/04/20

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص واریز کلیه وجوه درآمدی دستگاههای اجرایی به خزانه به واسطه شناسه واریز و انجام کلیه دریافتها و پرداختها صرفاً از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره رأی وحدت رویه مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درباره رأی وحدت رویه مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی

پیرو رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص آنی بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، حجت‎‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور، بخشنامه‎ای خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور صادر کرد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای مرخصی ۱۰ روزه محکومان مسیحی بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای مرخصی ۱۰ روزه محکومان مسیحی

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای دستور اعمال مرخصی به مدت ۱۰ روز برای محکومان مسیحی را صادر کرد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه سازمان زندان‌ها، به تامین حقوق اولیه زندانی‌ها توجه ویژه‌ای کرده است بخشنامه سازمان زندان‌ها، به تامین حقوق اولیه زندانی‌ها توجه ویژه‌ای کرده است

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به بخشنامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان با بیان این‌که این بخشنامه به تامین و حفاظت از حقوق زیستی و اولیه زندانیان توجه ویژه‌ای کرده است گفت: جلوگیری از تخفیف شخصیت زندانی از طریق بازرسی بدون لباس، نکته درخور توجه و قابل تقدیر بخشنامه موصوف است.

مشاهده بیشتر
بخشنامه غیر قانونی معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد بخشنامه غیر قانونی معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی یک بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت این سازمان را غیر قانونی دانست.

مشاهده بیشتر
بخشنامه موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع اده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) بخشنامه موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع اده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)
حقوق عمومی 1400/05/23

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع اده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه موضوع ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا بخشنامه موضوع ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا
1400/04/02

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر