لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
«تامین دلیل» چه‏ موقع لازم است ؟دادخواست«تامین دلیل»چه موقع باید داده شود؟ «تامین دلیل» چه‏ موقع لازم است ؟دادخواست«تامین دلیل»چه موقع باید داده شود؟
کیفری 1401/05/09

دادخواست تامین دلیل مثل سایر دادخواست‏ها بایستی روی فرم چاپی دادخواستهای معمولی «بدوی» و به تعداد طرفهای تامین دلیل‏ به علاوه یک نسخه باشد.

مشاهده بیشتر
آشنایی با وکالت بلاعزل آشنایی با وکالت بلاعزل
کیفری 1401/08/01

عقد وکالتی که به موجب آن، موکل، اختیاراتی را به وکیل واگذار کرده و حق عزل یا برکناری او را نیز از خود، ساقط کند را وکالت بلاعزل گویند.

مشاهده بیشتر
اجبار اجبار
کیفری 1401/08/08

یکی از شروط تکلیف و مسئولیت اختیار است.بنابراین عواملی که باعث زوال اختیار شوند مانع مسئولیت می شوند.

مشاهده بیشتر
اعاده حیثیت و مراحل آن اعاده حیثیت و مراحل آن
کیفری 1401/03/29

در صورتی که شخصی علیه دیگری تهمت و افترایی مطرح کرده باشد که نتواند صحت آن را اثبات نماید، طرف مقابل می‌تواند اعاده حیثیت کند.

مشاهده بیشتر
اعاده دادرسی خاص اعاده دادرسی خاص
کیفری 1401/08/29

اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی خاص نام دارد.

مشاهده بیشتر
افترا افترا
کیفری 1401/07/16

افترا جرمی است که در آن شخص عنوان مجرمانه ای را به دیگری نسبت می دهد و یا عناوین منتسبه را منتشر می کند بدون اینکه توانایی اثبات آن را در محاکم داشته باشد.

مشاهده بیشتر
افساد فی الارض افساد فی الارض
کیفری 1401/08/30

هر فعل و عملی‌ كه‌ باعث‌ شود زمین از حالت اصلاح و اعتدال خود خارج‌ شود‌. یعنی آن عمل، باعث ایجاد اختلال در آنچه خداوند متعال در زمین برای زنـدگی و آرامـش و امنیت بشر و كمال وی‌ آفریده‌ است‌، شود.هر عملی که ضد صلاح باشد فساد نام دارد.

مشاهده بیشتر
امکان استفاده از خدمات وکلای دادگستری به صورت رایگان امکان استفاده از خدمات وکلای دادگستری به صورت رایگان
کیفری 1401/05/25

امکان استفاده از خدمات وکلای دادگستری به صورت رایگان نیز وجود دارد.

مشاهده بیشتر
اکراه در جنایت اکراه در جنایت
کیفری 1401/07/26

اكراه در اصطلاح، عبارت است از وادار كردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترك كارى كه از آن ناخرسند است.

مشاهده بیشتر
تحصیل مال به طریق نامشروع تحصیل مال به طریق نامشروع
کیفری 1401/09/01

هرکس به هر طریقی، مالی یا وجهی را به دست آورد که طریق به دست آوردن آن نامشروع و بدون مجوز قانونی باشد و یا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص داده میشود نظیر جواز واردات و صادرات را در معرض خرید و فروش قرار دهد، و یا از آن سوء استفاده کند و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شود؛ مرتکب تقلب شود، مجرم محسوب شده و عنوان جرم او تحصیل مال به طریق نامشروع می‌باشد.

مشاهده بیشتر
تخریب عمدی اموال تخریب عمدی اموال
کیفری 1401/07/18

تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شئ متعلق به شخص حقیقی (همان فرد انسانی که با زنده متولد شدن دارای حقوقی می گردد و در زمان حیات خود آن را دارا می باشند) یا حقوقی (اشخاصی که وجود طبیعی ندارند و دارای وجود فرضی و اعتباری می باشند مثل موسسات) است.

مشاهده بیشتر
تخفیف مجازات تخفیف مجازات
کیفری 1401/09/05

تخفیف یعنی تقلیل میزان مجازات از میزان مجازاتی که قانون تعیین کرده است.

مشاهده بیشتر
تخلفات قضات به چند دسته تقسیم می شود؟ تخلفات قضات به چند دسته تقسیم می شود؟
کیفری 1401/04/11

تعدادی از این تخلفات درمورد رفتار قضات با مراجعین، تعدادی درمورد حسن انجام کار و وظایف دیگر دادرس است.

مشاهده بیشتر
تسبیب در جرم تسبیب در جرم
کیفری 1401/08/24

تسبیب در جنایت به موجب ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی عبارت است از آن که کسی که سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوریکه اگر نبود جنایت حاصل نمی شد.

مشاهده بیشتر
تسلیم به رای چیست؟ تسلیم به رای چیست؟
کیفری 1401/08/28

در تسلیم به رای به طور خلاصه باید گفت حالتی است که علیه یک شخص در دادگاه کیفری حکمی صادر می شود،؛ حال وی طبق قانون می تواند از این حکم تجدید نظر کند اما راه دیگر که قانون پیش بینی کرده این است که برای جلوگیری از تراکم پرونده ها در دادگاه ها شخص اگر به رای اعتراض نکند و تسلیم رای دادگاه بدوی یا اولیه شود؛ قانون برای این کار مجازات وی را تخفیف می دهد.

مشاهده بیشتر
تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات
کیفری 1401/09/05

تعلیق اجرای مجازات اقدامی ارفاقی نسبت به بزهکاران کم خطر برای تشویق جهت خودداری ایشان از ارتکاب مجدد جرم است.

مشاهده بیشتر
تعویق صدور حکم تعویق صدور حکم
کیفری 1401/07/30

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم.قانونگذار در خصوص بر خی جرایم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد.

مشاهده بیشتر
تقسیم بندی مجازات ها تقسیم بندی مجازات ها
کیفری 1401/09/07

مجازات‌ها در یک تقسیم‌بندی به «اصلی، تکمیلی و تبعی» تقسیم می‌شوند.

مشاهده بیشتر
تهدید تهدید
کیفری 1401/07/16

تهدید، عبارت است از بیان رفتار بد نامشروعی که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد.

مشاهده بیشتر
توبه مجرم توبه مجرم
کیفری 1401/08/02

وبه در حقوق کیفری اسلام از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود؛ بدین معنا که جرم واقع شده و مجرم دارای شرایط مسئولیت کیفری است، اما رعایت پاره‌ای از مصالح و اعمال سیاست کیفری مناسب، ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود.

مشاهده بیشتر
تکلیف اوقات رسیدگی در تعطیلی غیر منتظره دادگاه تکلیف اوقات رسیدگی در تعطیلی غیر منتظره دادگاه
کیفری 1401/05/10

تعطیلات رسمی جزو مهلت‌های دادگاه محسوب نمی‌شوند.

مشاهده بیشتر
جرم سب نبی جرم سب نبی
کیفری 1401/09/08

سبّ‌ در‌ لغت به‌ معنای‌ دشنام‌ دادن، نفرین کردن و اهانت است‌ و بـه معنای دشنام سخت و دردناک نیز آمده است.‌‌

مشاهده بیشتر
جرم عقیم جرم عقیم
کیفری 1401/09/08

جرم عقیم جرمی است که مقصود و منظور بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد.

مشاهده بیشتر
جرم و اقسام آن جرم و اقسام آن
کیفری 1401/09/12

قانون مجازات اسلامی، در ماده 2، جرم را چنین تعریف می کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.»

مشاهده بیشتر
جنون جنون
کیفری 1401/07/26

در اصطلاح کسی را که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه ی درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند.

مشاهده بیشتر
خیانت در امانت خیانت در امانت
کیفری 1401/07/16

جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب،تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت نسبت به مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی، به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رساندن آن بوده است.

مشاهده بیشتر
در پرونده‌های حقوقی چقدر حق الوکاله به وکیل بدهیم؟ در پرونده‌های حقوقی چقدر حق الوکاله به وکیل بدهیم؟
کیفری 1401/06/14

حق الوکاله یعنی پولی که وکیل بابت انجام کار و دفاع از حقوق موکل خود دریافت می‌کند.

مشاهده بیشتر
دعوای تعدیل در پرداخت اقساط دین چه تاثیری دارد؟ دعوای تعدیل در پرداخت اقساط دین چه تاثیری دارد؟
کیفری 1401/06/06

در مواردی محکومان توانایی مالی برای پرداخت یکجای مبلغ محکومیت را ندارند.

مشاهده بیشتر
دعوای خرد کردن املاک و ورود غیر مجاز به ملک دیگران دعوای خرد کردن املاک و ورود غیر مجاز به ملک دیگران
کیفری 1401/07/23

یکی از حقوق مربوط به انسان مصون بودن مسکن از هرگونه تعرض می باشد.از جمله جرایم علیه اشخاص هتک حرمت منازل یا ورود غیر مجاز به ملک دیگران است که حسب مورد با توجه به مواد 580 و 694 توسط اشخاص عادی یا کارمندان دولت یا به طور کلی افراد رسمی انجام می­گیرد که بدون رعایت ترتیبات قانونی است یا به صورت عنف (ورود به منزل یا ملک دیگری با آگاهی بر تعلق ان به شخص دیگر با قهر و غلبه) و تهدید توسط اشخاص صورت می گیرد.

مشاهده بیشتر
دعوی انتقال منافع ملک غیر به فرد یا افراد دیگری دعوی انتقال منافع ملک غیر به فرد یا افراد دیگری
کیفری 1401/09/13

یکی از جرایمی که در خصوص اموال و مالکیت رخ می دهد انتقال منافع مال غیر می باشد. که از جمله جرایم خاص کلاهبرداری است و در قانون به بیان مجازات افرادی که بدون مجوز قانونی و بدون داشتن هیچ حقی با سوء نیت اقدام به انتقال منافع مال غیر نموده¬اند پرداخته شده است. انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت صورت بگیرد.

مشاهده بیشتر