لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
«تامین دلیل» چه‏ موقع لازم است ؟دادخواست«تامین دلیل»چه موقع باید داده شود؟ «تامین دلیل» چه‏ موقع لازم است ؟دادخواست«تامین دلیل»چه موقع باید داده شود؟
کیفری 1401/05/09

دادخواست تامین دلیل مثل سایر دادخواست‏ها بایستی روی فرم چاپی دادخواستهای معمولی «بدوی» و به تعداد طرفهای تامین دلیل‏ به علاوه یک نسخه باشد.

مشاهده بیشتر
اعاده حیثیت و مراحل آن اعاده حیثیت و مراحل آن
کیفری 1401/03/29

در صورتی که شخصی علیه دیگری تهمت و افترایی مطرح کرده باشد که نتواند صحت آن را اثبات نماید، طرف مقابل می‌تواند اعاده حیثیت کند.

مشاهده بیشتر
تخلفات قضات به چند دسته تقسیم می شود؟ تخلفات قضات به چند دسته تقسیم می شود؟
کیفری 1401/04/11

تعدادی از این تخلفات درمورد رفتار قضات با مراجعین، تعدادی درمورد حسن انجام کار و وظایف دیگر دادرس است.

مشاهده بیشتر
تکلیف اوقات رسیدگی در تعطیلی غیر منتظره دادگاه تکلیف اوقات رسیدگی در تعطیلی غیر منتظره دادگاه
کیفری 1401/05/10

تعطیلات رسمی جزو مهلت‌های دادگاه محسوب نمی‌شوند.

مشاهده بیشتر