مزاحمت خیابانی برای خانم ها

مزاحمت خیابانی برای خانم ها
کیفری 1401/10/05 261

در ماده 619 قانون مجازات اسلامی نوعی توهین به اعتبار جنسیت طرف توهین جرم انگاری شده است که  هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آنان توهین کند مرتکب جرم شده است و تحت تعقیب کیفری قرار می­گیرد.[ جرایم علیه اشخاص ، دکتر میرمحمد صادقی،صفحه 508]

دلیل پیش بینی این توهین خاص در قانون ما که مرتکب آن می تواند زن یا مرد باشد آسیب­پذیر بودن  قربانیان این جرم است که معمولا این گونه توهین­ها نظم و عفت عمومی را مختل و جریحه دار می کنند. [جرایم علیه اشخاص ، دکتر میرمحمد صادقی،صفحه509]

این نوع توهین و ایجاد مزاحمت خیابانی به خانم­ها ممکن است به وسیله رفتار یا فحاشی و استعمال الفاظ رکیک یا به وسیله تصویر و همچنین می­تواند به صورت کتبی یا شفاهی  نسبت به بانوان محقق شود.[ محشای قانون مجازات اسلامی، دکتر ایرج گلدوزیان، صفحه 555]

تعرض، دست درازی و ایجاد مزاحت جسمانی به بانوان را شامل می شود که قانون­گذار در ماده 619 به صراحت آن را پیش بینی نموده است.[ حقوق جزای اختصاصی، شادی عظیم زاده،صفحه316]

هر کس در امکان عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.[ماده 619 قانون مجازات اسلامی]در این مورد قانون گذار زن بودن قربانی جرم توهین را موجب تشدید مجازات دانسته است.[ جرایم علیه اشخاص ، دکتر میرمحمد صادقی،صفحه 508]

 

اگر خواهان اطلاعات بیشتر و طرح دعوی هستید یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

مزاحمت خیابانی برای خانم ها

  • بله

عنصر قانونی ایجاد مزاحمت خیابانی برای خانم ها

عنصر مادی ایجاد مزاحمت خیابانی برای خانم ها

عنصرروانی ایجاد مزاحمت خیابانی برای خانم ها

مجازات ایجاد مزاحمت خیابانی برای خانم ها

چطور طرح دعوی کنم

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است