مجازات تکمیلی

مجازات تکمیلی
کیفری 1401/09/29 261

مجازات تکمیلی یا تتمیمی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی و برای تکمیل آن تعیین کند.در واقع گاهی قانونگذار علاوه بر تعیین مجازات اصلی، مجازات دیگری در تکمیل مجازات اصلی پیش بینی کرده است.اگر قاضی بخواهد مرتکب را علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تکمیلی هم محکوم کند باید مجازات تکمیلی را در دادنامه تصریح نماید.

 

اگر به دنبال کسب اطلاعات بیشتری هستید یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:

مجازات تکمیلی

  • تقسیم بندی مجازات تکمیلی

مجازات تکمیلی اجباری

  • مجازات تکمیلی اختیاری

تعریف مجازات تکمیلی اختیاری

مصادیق مجازات تکمیلی اختیاری

مدت مجازات تکمیلی اختیاری

ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد حکم

مجازات جایگزین حبس

  • تقسیم بندی مجازات های جایگزین حبس

دوره مراقبت

  • خدمات عمومی رایگان

مفهوم خدمات عمومی رایگان

مدت خدمات عمومی رایگان

انواع خدمات عمومی رایگان

  • جزای نقدی روزانه

مفهوم جزای نقدی روزانه

تعداد روزهای جزای نقدی

جزای نقدی

محرومیت از حقوق اجتماعی

شرایط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس

  • موارد اعمال مجازاتهای جایگزین حبس

موارد الزامی تعیین مجازات جایگزین حبس

موارد اختیاری تعیین مجازات جایگزین حبس

مواردی که اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است

امکان تقلیل مجازات جایگزین حبس

ضمانت اجرای مجازاتهای جایگزین حبس

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است