عنصر قانونی پدیده مجرمانه

عنصر قانونی پدیده مجرمانه
کیفری 1401/12/01 261

عنصر قانونی یعنی تعیین وصف مجرمانه به حکم قانون به این مفهوم که قانونگذار باید فعل یا ترک فعل را از پیش، جرم انگاری کرده و برای ان کیفری مقرر کرده باشد و مادام که قانونگذار  رفتاری را جرم نشناخته و برای آن کیفر معین نکرده است آن رفتار مباح و مجاز است.منبع: ماده۱ ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.نکته: لزوم عنصر قانونی؛ رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست زیرا تحقق جرم منوط به نص صریح قانون بوده و قانون، رکن لازم پدیده مجرمانه می باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر تمامی عناوین برای شما لیست شده است:

عنصر قانونی پدیده مجرمانه

  • مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

مبانی شرعی در نظام جزایی اسلام

مبانی قانونی در نظام قانونی ایران

مبانی تاریخی

  • نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات

تفسیر مضیق قوانین

  • عطف به ماسبق نشدن قوانین لاحق

قوانین لاحقی که به موجب آنها از رفتار سابق متهم جرم زدایی شود.

قوانین لاحقی که به موجب آنها مجازات جرم ارتکابی تخفیف داده شود.

قوانینی که استثنائا عطف به ما سبق می شوند

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است