کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
انتقال قهری اموال فکری انتقال قهری اموال فکری مشاهده بیشتر
بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه) بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه) مشاهده بیشتر
تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث مشاهده بیشتر
رهن اموال فکری رهن اموال فکری مشاهده بیشتر
رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری رویکرد نظری به اسباب تملک آثار فکری مشاهده بیشتر
شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری مشاهده بیشتر
مباني فقهي و حقوقي بهره برداري از اختراع بدون اخذ رضايت از صاحب اختراع مباني فقهي و حقوقي بهره برداري از اختراع بدون اخذ رضايت از صاحب اختراع مشاهده بیشتر