لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
وزارت کار و اموراجتماعی
۷۹۹ / ۲۰۵۱۴ 1394/05/21

آیین رسیدگی به شکایت در کشتی

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۶۸۱ / ۲۰۱۵۸ 1393/02/31

آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری (قطعه‌ریزی و لوله‌ریزی)

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۶۳۹ / ۲۰۰۳۱ 1392/09/18

آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۶۳۹ / ۲۰۰۳۱ 1392/09/18

آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۷۷۷ / ۲۰۴۴۸ 1394/02/30

آیین‌نامه بکار گیری مسؤول ایمنی در کارگاه‌ها

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

آیین‌نامه ایمنی در صنایع آهنگری

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۵۰۱ / ۱۹۶۷۳ 1391/06/28

آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۸۴۵ / ۲۰۶۶۰ 1394/11/17

آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۵۲۳ / ۱۹۷۳۵ 1391/09/13

آیین‌نامه پیش‌گیری و مبارزه با آتش‌سوزی درکارگاه ها

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۶۲۱ / ۱۹۹۷۸ 1392/07/11

بخشنامه در خصوص کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگران

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

مشاهده بیشتر
۱۸۶۶۶ / ۱۸۶۶۶ 1388/01/18

رأی شماره ۸۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار خلاف هدف و حکم صریح مقنن است

مشاهده بیشتر
۱۷۷۵۳ / ۱۷۷۵۳ 1384/11/12

رأی شماره۴۳۰ در خصوص ابطال جزء (الف) بند۳ ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
وزارت کار و اموراجتماعی
۴۶۴ / ۱۹۵۷۴ 1391/02/28

ضوابط اجرایی ماده ۵۸ آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها

مشاهده بیشتر