لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این گواهی و توقیف ودیعه مستأجر است؟
1401/11/05 1401/11/05

در مواردی که موجر و مستأجر برای حل اختلاف خود به داور مرضی‌الطرفین تراضی کرده‌اند و در قرارداد اجاره شرط داوری پیش‌بینی شده است، آیا داور می‌تواند گواهی موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 را صادر کند؟ در صورت صدور گواهی یادشده توسط داور مرضی‌الطرفین، آیا اجرای احکام مکلف به پذیرش این گواهی و توقیف ودیعه مستأجر است؟  

مشاهده بیشتر
ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز مشمول ماده 20 در خصوص ضبط وسیله می‌شود؟
1401/11/05 1401/11/05

آیا تبصره 4 ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز مشمول ماده 20 در خصوص ضبط وسیله می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
1401/11/05 1401/11/05

مطابق نظریه مشورتی صادره از آن مرجع، مراجعه به ارزیاب موضوع تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 موضوعیت داشته و در صورت عدم مراجعه ابتدایی به ارزیاب و اقامه دعوا در محاکم دادگستری، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. چنانچه طرفین اختلاف در خصوص اصل وقوع حادثه و یا تقصیر اختلاف داشته باشند، آیا موضوع همچنان در صلاحیت ارزیاب است و یا آن‌که ارزیاب صرفاً در صورتی اقدام می‌کند که در اصل وقوع حادثه و تقصیر میان طرفین اتفاق نظر باشد و صرفاً در خصوص میزان خسارات وارده اختلاف باشد؟  

مشاهده بیشتر