لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
رای شماره‌ ۷۶ و ۷۷ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری رأی به رد شکایت صحیح است) رای شماره‌ ۷۶ و ۷۷ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری رأی به رد شکایت صحیح است)
1400/04/05

شعب دیوان در خصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. که طی این ای به بررسی و اصلاح آن اقدام گردیده است.

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش رای شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش رای شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش
1400/04/06

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۵۰۰۶۵ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی رای شماره‌های ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۷۸ الی ۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای وحدت رویه در موضوع حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر رای شماره‌های ۷۸ الی ۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای وحدت رویه در موضوع حق‌السعی ایام بلاتکلیفی کارگر
1400/04/06

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بازگشت به کار با احتساب حق‌السعی ایام بلاتکلیفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. که در این رای به آن پرداخته شده است.

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۸۴ الی ۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی رای شماره‌های ۸۴ الی ۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی
1400/04/06

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ـ۲ـ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰‌ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
رای شماره‌های ۸۴ الی ۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی رای شماره‌های ۸۴ الی ۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ ـ ۲ـ ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی
1400/04/06

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ـ۲ـ۶ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰‌ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
رای صادره باید نشانگر روشن تشکیل و تداوم یک پرونده باشد رای صادره باید نشانگر روشن تشکیل و تداوم یک پرونده باشد

دادستان انتظامی قضات گفت: وجود گردش کار در پرونده‌ها و آرای قضایی بسیار مهم است و کلی گویی در آراء قابل دفاع نیست چرا که رای باید نشانگر روشن تشکیل و تداوم یک پرونده باشد.

مشاهده بیشتر
رای غیابی و واخواهی چیست؟ رای غیابی و واخواهی چیست؟

فصل پنجم قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع رای غیابی و واخواهی پرداخته است.

مشاهده بیشتر
رای قاطع مجلس به كلیات «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار» رای قاطع مجلس به كلیات «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار»

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از کلیات طرح صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس از کاهش بسیاری از فسادها، رانت‌ها، انحصارطلبی و امضاهای طلایی با تصویب این طرح خبر داد.

مشاهده بیشتر
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی رای هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد: مفاد مواد ۴۱۷ ، ۴۱۸ و ۴۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاههای حقوقی، در احکام دادگاههای کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری است.

مشاهده بیشتر
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ارشدیت با مدرک تحصیلی در نیروی انتظامی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ارشدیت با مدرک تحصیلی در نیروی انتظامی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک بخشنامه معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان که متضمن اعمال نکردن ارشدیت در صورت ارائه و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر بود را غیر قانونی دانست.

مشاهده بیشتر
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی

دیوان عالی کشور درباره اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

مشاهده بیشتر
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش

در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پیرامون اختلاف‌نظر بین شعبه سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص ادعای غبن افحش در معامله‌‎ای که خیار غبن ضمن آن اسقاط شده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مشاهده بیشتر
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع جبران غرامت وارده به خریدار در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع جبران غرامت وارده به خریدار در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است
1400/04/01

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷۳/۹۹ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ منتهی گردید.

مشاهده بیشتر
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری: نماینده حقوقی دستگاه اجرایی، مجاز به تفویض اختیار طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی است رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری: نماینده حقوقی دستگاه اجرایی، مجاز به تفویض اختیار طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی است

اعلام تعارض در خصوص امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان شهرداری در فرضی که اختیار نمایندگی به آنان از سوی شخص ماذون از طرف شهرداری اعطا شده باشد رأی صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای پذیرش تفویض اختیار صورت گرفته از سوی نماینده حقوقی دستگاه اجرایی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

مشاهده بیشتر
رای وحدت رویه چیست؟ رای وحدت رویه چیست؟

رای وحدت رویه، از جمله آرایی است که در حکم قانون بوده و مرجع صدور آرای وحدت رویه، هیئت عمومی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده بیشتر
رای پرونده آذربایجان خودرو (آذویکو) صادر شد رای پرونده آذربایجان خودرو (آذویکو) صادر شد

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع شکات و مالباختگان شرکت صنعت آذربایجان خودرو (آذویکو)، درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آذربایجان خودرو و در ارتباط با رای بدوی پرونده که به او ابلاغ شده است.

مشاهده بیشتر
رای پرونده متروپل صادر شد/ حسین عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر بود/ سه سال حبس برای شهردار رای پرونده متروپل صادر شد/ حسین عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر بود/ سه سال حبس برای شهردار

سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده متروپل خبر داد.

مشاهده بیشتر
رای گرفتن با شناسنامه دیگری رای گرفتن با شناسنامه دیگری

داشتن شناسنامه برای هر فرد یکی از شروط مهم برای رای دادن است بدین جهت ممکن است این سند مهم(شناسنامه) مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند.

مشاهده بیشتر
رای ۵۱ میلیاردی برای قاچاق ۳۴۹ هزار لیتر سوخت در خراسان جنوبی رای ۵۱ میلیاردی برای قاچاق ۳۴۹ هزار لیتر سوخت در خراسان جنوبی

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۵۱ میلیاردی برای قاچاق ۳۴۹ هزار لیتر گازوییل خبر داد.

مشاهده بیشتر
رایزنی حقوق بشری ایران و پاکستان در ژنو رایزنی حقوق بشری ایران و پاکستان در ژنو

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان و وزیر حقوق بشر پاکستان، بر ضرورت تقویت تعاملات دوجانبه و تبادل تجربیات در حوزه حقوق بشر، تاکید کردند.

مشاهده بیشتر
رایزنی رئیس سازمان بازرسی با رئیس دیوان عالی و وزیر دادگستری روسیه رایزنی رئیس سازمان بازرسی با رئیس دیوان عالی و وزیر دادگستری روسیه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با رئیس دیوان عالی روسیه، بر توسعه همکاری بین نهادهای قضایی و ناظران حسن اجرای امور دو کشور تاکید کرد.

مشاهده بیشتر
ربودن اسناد انتخاباتی ربودن اسناد انتخاباتی

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی وماده ۷۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی و ماده ۳۳ قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۹۱، تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها بعنوان جرم شناخته شده است.

مشاهده بیشتر
رحلت ملکوتی عالم ربانی و حکیم فرزانه حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی رضوان الله تعالی علیه ضایعه بزرگ ملی است رحلت ملکوتی عالم ربانی و حکیم فرزانه حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی رضوان الله تعالی علیه ضایعه بزرگ ملی است

معاون اول رییس جمهور در پیام تسلیتی رحلت ملکوتی عالم ربانی و حکیم فرزانه حضرت آیت الله حسن حسن زاده آملی رضوان الله تعالی علیه را ضایعه بزرگ ملی توصیف کرد و مصیبت فقدان مرحوم علامه حسن زاده آملی را که ثلمه‌ای جبران ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی کشور است به محضر مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، عموم ملت ایران بخصوص مردم شریف آمل تسلیت گفت.

مشاهده بیشتر
رحمان نصرالله زنجانی به عنوان رحمان نصرالله زنجانی به عنوان "سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری" منصوب شد

معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی، رحمان نصرالله زنجانی مدیرکل برنامه ریزی و نظارت معاونت هماهنگی و پیگیری را با حفظ پست سازمانی، به سمت "سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری" منصوب کرد.

مشاهده بیشتر
رد مال ۳۲ هزار میلیارد تومانی به بیت‌المال بدون صدور حکم رد مال ۳۲ هزار میلیارد تومانی به بیت‌المال بدون صدور حکم

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در طول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیت‌المال داشتیم.

مشاهده بیشتر
رسانه‌های در خطر! رسانه‌های در خطر!

از بروز ناآرامی‌ها در کشور مدت‌ زیادی نمی‌گذرد. در این مدت بعضا انتقادهایی به عملکرد رسانه‌های رسمی در داخل کشور وارد شد؛ انتقادهایی که اغلب بر لزومِ در دست گرفتن روایت اول در بحران‌ها تاکید داشت؛ اصلی مهم که البته عملیاتی کردنش علاوه بر بهره‌گیری صحیح از ظرفیت رسانه‌ها، منوط به همکاری دستگاه‌های اجرایی است.

مشاهده بیشتر
رسیدگی به اتهامات افرادی که بزرگراه اشرفی اصفهانی تهران را مسدود کردند/ نمایش فیلم اقدامات مجرمانه متهمان در دادگاه/ متهم دادگاه: فیلم اغتشاشات را به خارج از کشور ارسال می‌کردم رسیدگی به اتهامات افرادی که بزرگراه اشرفی اصفهانی تهران را مسدود کردند/ نمایش فیلم اقدامات مجرمانه متهمان در دادگاه/ متهم دادگاه: فیلم اغتشاشات را به خارج از کشور ارسال می‌کردم

دادگاه رسیدگی به پرونده سه نفر دیگر از اغتشاشگران اخیر با حضور قاضی، مستشار دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و همچنین خانواده متهمان برگزار شد.

مشاهده بیشتر
رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای در شعبه ۲۱ شورای حل اختلاف گرگان رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای در شعبه ۲۱ شورای حل اختلاف گرگان

رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان از رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای در شعبه ۲۱ شورای حل اختلاف گرگان خبر داد.

مشاهده بیشتر