لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
خانواده 1401/09/22

تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۱

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/08/24

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/08/09

اصلاح تصويب نامه شماره 36547/ت 58319 هـ مورخ 1400/04/05 با موضوع (آيين نامه اجرايي ماده ( 6 ) قانون حمايت از اطفال و نوجوانان)

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/05/05

ماده 10 آيين نامه سنجش كتبي داوطلبان آزمون مركز وكلاء ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/05/04

بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ماده 10 آيين نامه سنجش كتبي داوطلبان آزمون مركز وكلاء ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/04/25

بررسی لایحه ناظر بر روند مطالبه اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت

مشاهده بیشتر
قانون
خانواده 1400/01/29

لایحه اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه

مشاهده بیشتر