لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
خودرو 1401/07/16

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین ساز و کار واردات خودرو

مشاهده بیشتر
قانون
خودرو 1401/07/09

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل

مشاهده بیشتر
قانون
خودرو 1401/06/05

تصویبنامه درخصوص ضوابط واردات خودرو

مشاهده بیشتر
قانون
خودرو 1401/05/03

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) وانت دو کابین دو دیفرانسیل کاپرا مدل ZX MT مربوط به شرکت بهمن موتور

مشاهده بیشتر
آیین نامه
خودرو 1394/11/04

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
خودرو 1390/06/20

آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر