about flasj

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل

نوع قانون
موضوع خودرو
تاریخ تصویب 1401/07/09

تاریخچه

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل طی نامه شماره ۱۴۰۱/۹۵۸۶۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

 

دریافت متن کاملdownlod