لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون
حمل و نقل 1401/06/20

بخشنامه موضوع تعیین روز اظهار به عنوان مبنای محاسبه ارزش کالای خروجی (فرآورده ها و مشتقات نفتی)

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/06/12

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت مدل FORCE F۶ -۱,۵ (MT) شرکت بهمن دیزل

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/05/26

تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/05/03

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) مینی بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری تولیدی شرکت ساری پویا

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/04/28

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت تولیدی دلتا راه ماشین

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/04/12

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده فوتون تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/04/12

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده دیما DIMA-AT محصول گروه خودروسازی مایان

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/04/08

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون تولیدی شرکت رخش خودرو دیزل

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/03/30

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات تولیدی شرکت زامیاد

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/03/24

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیون دایون ۱۰ تن تولیدی شرکت اریا اورست

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1401/02/26

بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) محصولات شرکت ایران خودرو

مشاهده بیشتر
دستورالعمل
حمل و نقل 1393/06/18

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به اعتراض نسبت به قبض جریمه رانندگی

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمل و نقل 1391/06/26

آیین نامه اجرایی بررسی تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر

مشاهده بیشتر
آیین نامه
حمل و نقل 1390/06/20

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
قانون
حمل و نقل 1389/12/08

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مشاهده بیشتر
قانون

قانون دریایی با اصلاحات 1391

مشاهده بیشتر