آیین رسیدگی داور

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

وظایف طرفین دعوا

1)رجوع کننده داوری باید پس از قبول داور، نام و مشخصات طرفین دعوی و موضوع اختلاف (داوری) و مشخصات داور و مدت داوری را کتبا به داور یا داوران یا اصحاب دعوی ابلاغ نماید.

2)درخواست کننده، نکات مورد اختلاف و خواسته خودرا به داور مطرح و درخواست رسیدگی به اختلاف و صدور رای می نماید.

3) طرفین، دلایل و تعهدات و جهاتی را که مستحق مطالبه حق خود می دانند تاقبل از جلسه داوری، ارائه می دهند.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .