تجدید نظر خواهی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

تجدید نظر یعنی دوباره قضاوت کردن امری که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینیِ اعمال دادگاه نخستین است، و دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین دارا است و به کلیه دلایل و امور موضوعی رسیدگی می کند و حکم صادر می نماید. البته دادگاه تجدید نظر زمانی حق رسیدگی ماهوی به موضوع را دارد که رسیدگی های لازم در مرحله بدوی انجام و حکم قضیه صادر شده باشد. بنابراین می توان گفت تجدید نظر یکی از طرق شکایت از آراء می باشد که توسط قضاوت دیگری، رای مورد اعتراض، اصلاح می شود.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .