تجدید نظر خواهی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

استرداد دادخواست در مرحله تجدید نظر

در ماده ۳۶۳ ق.آ.د.م آمده است «چنانچه هر یک از طرفین دعوا، دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدید نظر، قرار ابطال این دادخواست را صادر می نماید. اثر استرداد دادخواست در مرحلۀ تجدید نظرچون قرار ابطال دادخواست، زوال دعوای تجدید نظر را در پی دارد و در نتیجه رای تجدید نظر خواسته که علیه تجدید نظر خواه بوده قطعی می شود، مهلت استرداد دادخواست تجدید نظر به درستی تعیین نشده است.( دکتر شمس عبدالله – دوره بنیادین آیین دادرسی مدنی – چ ۳ ص ۸۴)

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .