لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
بخشنامه درخصوص ترخیص کامیونهای وارده از محل بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی کشور بخشنامه درخصوص ترخیص کامیونهای وارده از محل بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی کشور
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ترخیص کامیونهای وارده از محل بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت اعتبار میزان ساخت داخل انواع خودرو مربوط به شرکت صنایع خودروسازی مدیران بخشنامه درخصوص تمدید مهلت اعتبار میزان ساخت داخل انواع خودرو مربوط به شرکت صنایع خودروسازی مدیران
1400/04/07

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمدید مهلت اعتبار میزان ساخت داخل انواع خودرو مربوط به شرکت صنایع خودروسازی مدیران ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ثبت سفارش قطعات منفصله کامیون کشنده دانگ فنگ شرکت سایپا دیزل بخشنامه درخصوص ثبت سفارش قطعات منفصله کامیون کشنده دانگ فنگ شرکت سایپا دیزل
1400/04/16

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ثبت سفارش قطعات منفصله کامیون کشنده دانگ فنگ شرکت سایپا دیزل ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی بخشنامه درخصوص دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی
حقوق عمومی 1400/09/29

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی اقلام الکتریکی و الکترونیکی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی
حقوق عمومی 1400/06/10

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات شمش فولادی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
حقوق عمومی 1400/06/24

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل) بخشنامه درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل)
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی محصولات فولادی (مقاطع طویل) ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص سری عملیات stop مرتبط با قاچاق و تجارت غیرقانونی دارو و تجهیزات پزشکی بخشنامه درخصوص سری عملیات stop مرتبط با قاچاق و تجارت غیرقانونی دارو و تجهیزات پزشکی
حقوق عمومی 1400/06/24

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص سری عملیات stop مرتبط با قاچاق و تجارت غیرقانونی دارو و تجهیزات پزشکی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص شرکتهای مجاز به صادرات شیشه بخشنامه درخصوص شرکتهای مجاز به صادرات شیشه
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرکتهای مجاز به صادرات شیشه ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص ضوابط ارسال درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاههایی که دارای پرداختهای غیر مستمر هستند بخشنامه درخصوص ضوابط ارسال درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاههایی که دارای پرداختهای غیر مستمر هستند
1400/04/20

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ضوابط ارسال درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاههایی که دارای پرداختهای غیر مستمر هستند ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک بخشنامه درخصوص لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک
1400/04/07

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه ارزش کالای دخانی بخشنامه درخصوص محاسبه ارزش کالای دخانی
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه ارزش کالای دخانی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت توسن محرکه شرق بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت توسن محرکه شرق
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت توسن محرکه شرق ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت صنعت موتور شکوهیه بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت صنعت موتور شکوهیه
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری شرکت صنعت موتور شکوهیه ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو
1400/04/09

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت تولیدی صنعتی ثاقب خودرو ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت برقی شرکت توسن محرکه شرق بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت برقی شرکت توسن محرکه شرق
1400/04/06

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله موتور سیکلت برقی شرکت توسن محرکه شرق ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله پژو ۲۰۶ با موتور TU۳ مربوط به شرکت ایران خودرو بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله پژو ۲۰۶ با موتور TU۳ مربوط به شرکت ایران خودرو
1400/04/09

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به قطعات منفصله پژو ۲۰۶ با موتور TU۳ مربوط به شرکت ایران خودرو ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به کامیون کشنده با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن دیزل بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به کامیون کشنده با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن دیزل
1400/04/09

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط به کامیون کشنده با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن دیزل ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن موتور بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن موتور
1400/04/19

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری با جعبه دنده اتوماتیک مربوط به شرکت بهمن موتور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری مربوط به شرکت صنایع خودرو سازی مدیران بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری مربوط به شرکت صنایع خودرو سازی مدیران
1400/04/19

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله خودرو سواری مربوط به شرکت صنایع خودرو سازی مدیران ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله لیفتراک ۳ تن مدل ARKA۳۰ مربوط به شرکات آرکا جم شرق بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله لیفتراک ۳ تن مدل ARKA۳۰ مربوط به شرکات آرکا جم شرق
1400/04/16

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله لیفتراک ۳ تن مدل ARKA۳۰ مربوط به شرکات آرکا جم شرق ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت بهرو سیکلت بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت بهرو سیکلت
1400/04/16

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت بهرو سیکلت ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیرو موتور دماوند بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیرو موتور دماوند
1400/04/26

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیرو موتور دماوند ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیکران موتور بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیکران موتور
1400/04/19

بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله موتور سیکلت انژکتوری مربوط به شرکت نیکران موتور

مشاهده بیشتر