لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
اصلاح تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه بعدی آن مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ اصلاح تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه بعدی آن مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱
1400/04/13

تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه بعدی آن مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده ۳۰ قانون هوای پاک اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده ۳۰ قانون هوای پاک
حقوق عمومی 1400/06/17

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده ۳۰ قانون هوای پاک ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصلاح قانون مطبوعات ضروری به نظر می‌رسد اصلاح قانون مطبوعات ضروری به نظر می‌رسد

رییس قوه قضاییه گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.

مشاهده بیشتر
اصلاح قانون مهریه به نفع مردان است یا زنان؟ اصلاح قانون مهریه به نفع مردان است یا زنان؟

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مَهریه یا کابین یا صداق نامیده می‌شود. اما امروز این مهریه زمینه ساز آسیب های متعددی شده است.

مشاهده بیشتر
اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت‌های مالی درباره مهریه در کمیسیون حقوقی اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت‌های مالی درباره مهریه در کمیسیون حقوقی

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از اصلاح موادی از قانون اجرای محکومیت‌های مالی درباره مهریه خبر داد.

مشاهده بیشتر
اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی مربوط به بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را پس اصلاح، ابلاغ کرد.

مشاهده بیشتر
اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاح و ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی برای پرداخت تسهیلات از طریق بانک های عامل و صندوق های حمایتی اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی برای پرداخت تسهیلات از طریق بانک های عامل و صندوق های حمایتی

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی برای پرداخت تسهیلات از طریق بانک های عامل و صندوق های حمایتی را پس از اصلاح، ابلاغ کرد.

مشاهده بیشتر
اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش اصلاح و ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اصلاح و ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصلاح و ابلاغ آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی اصلاح و ابلاغ آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی را ابلاغ کرد.

مشاهده بیشتر
اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی محاسبه بهای حامل های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات اصلاح و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی محاسبه بهای حامل های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات

معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه انجام شده در آیین‌نامه اجرایی محاسبه بهای حامل های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات را ابلاغ کرد.

مشاهده بیشتر
اصلاح و ابلاغ تعدادی از مصوبات مربوط به سندهای ارتقای بهره وری اصلاح و ابلاغ تعدادی از مصوبات مربوط به سندهای ارتقای بهره وری

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبات مربوط به سندهای ارتقای بهره وری در بخش های مختلف اصلاح و ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصلاح و ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اصلاح و ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

با امضای معاون اول رئیس جمهور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اصلاح و ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصلاح و ابلاغ مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد اصلاح و ابلاغ مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد اصلاح و ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصلاح و ابلاغ مصوبه ناظر به تعدیل مجازات های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین اصلاح و ابلاغ مصوبه ناظر به تعدیل مجازات های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه ناظر به تعدیل مجازات های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین اصلاح و ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصلاحیه مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان اصلاحیه مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان

دولت اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین مصوبه مربوط به تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

مشاهده بیشتر
اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت

اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت، ابلاغ گردید.

مشاهده بیشتر
اصلاحیه های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اصلاحیه های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
حقوق عمومی 1400/05/20

اصلاحیه های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
اصناف حوزه گردشگری برنامه‌های سفر ارزان را برای پساکرونا طراحی کنند اصناف حوزه گردشگری برنامه‌های سفر ارزان را برای پساکرونا طراحی کنند

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: «از انجمن‌ صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی سراسر کشور درخواست می‌کنم بسته‌های متنوع گردشگری و گردشگری ارزان قیمت طراحی کنند، اقشار متوسط و فرودست نیز حق دارند تا به سفر بروند به همین منظور باید بسته‌های ارزان قیمت فراهم کنیم.»

مشاهده بیشتر
اطلاعیه آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضائیه سال ۱۴۰۰ اطلاعیه آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضائیه سال ۱۴۰۰

اطلاعیه آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضائیه سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

مشاهده بیشتر
اطلاعیه روابط عمومی دیوان عالی کشور در مورد پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی/ مفاد رأی شعبه دیوان عالی کشور صرفاً تجویز اعاده دادرسی است اطلاعیه روابط عمومی دیوان عالی کشور در مورد پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی/ مفاد رأی شعبه دیوان عالی کشور صرفاً تجویز اعاده دادرسی است

دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی اطلاعیه ای صادر کرد.

مشاهده بیشتر
اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص تاریخ پرینت کارت و زمان برگزاری آزمون وکالت دادگستری - قوه قضاییه سال ۱۴۰۰ اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص تاریخ پرینت کارت و زمان برگزاری آزمون وکالت دادگستری - قوه قضاییه سال ۱۴۰۰

سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تاریخ پرینت کارت و زمان برگزاری آزمون وکالت دادگستری - قوه قضاییه سال ۱۴۰۰ اطلاعیه‌ای صادر کرد.

مشاهده بیشتر
اطلاعیه قوه قضاییه درباره حکم سارق بادام هندی اطلاعیه قوه قضاییه درباره حکم سارق بادام هندی

مرکز رسانه قوه قضاییه در رابطه با موضوع صدور حکم ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق برای سرقت سه بسته بادام هندی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

مشاهده بیشتر
اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس

وزارت آموزش و پرورش با اعلام جزییات بازگشایی مدارس از مهرماه با اولویت مدارس روستایی و مهارتی، توفیق در بازگشایی حضوری مدارس را نیازمند «جلب مشارکت حداکثری خانواده‌ها و معلمان» دانست.

مشاهده بیشتر
اطلاعیه‌ آزمون قضاوت سال ۱۴۰۰ ویژه طلاب منتشر شد اطلاعیه‌ آزمون قضاوت سال ۱۴۰۰ ویژه طلاب منتشر شد

اطلاعیه‌ آزمون جذب عمومی ‌تصدی منصب قضاء ویژه طلاب سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

مشاهده بیشتر
اطلاعیه‌ای درباره آزمون قضاوت ویژه طلاب اطلاعیه‌ای درباره آزمون قضاوت ویژه طلاب

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه درباره زمان و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء ویژه طلاب اطلاعیه‌ای صادر کرد.

مشاهده بیشتر
اطمینان دارم امیرسرتیپ آشتیانی در ارتقای قدرت دفاعی و اعتلای بازدارندگی کشور موفق خواهد بود اطمینان دارم امیرسرتیپ آشتیانی در ارتقای قدرت دفاعی و اعتلای بازدارندگی کشور موفق خواهد بود

امیر سرتیپ حاتمی وزیر سابق دفاع صبح امروز با امیر آشتیانی دیدار و سکان هدایت وزارت دفاع را به ایشان تحویل داد.

مشاهده بیشتر
اعاده به وضعیت سابق ۹۰ هکتار از اراضی زراعی با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان اعاده به وضعیت سابق ۹۰ هکتار از اراضی زراعی با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز و اعاده به وضعیت سابق ۹۰ هکتار از اراضی زراعی روستای ایسین از توابع شهرستان بندرعباس خبر داد.

مشاهده بیشتر
اعاده حیثیت و مراحل آن اعاده حیثیت و مراحل آن
کیفری 1401/03/29

در صورتی که شخصی علیه دیگری تهمت و افترایی مطرح کرده باشد که نتواند صحت آن را اثبات نماید، طرف مقابل می‌تواند اعاده حیثیت کند.

مشاهده بیشتر