لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
تصویبنامه درخصوص تعیین شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی به مدت سه ماه به عنوان منطقه گرمسیر ۴ تصویبنامه درخصوص تعیین شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی به مدت سه ماه به عنوان منطقه گرمسیر ۴
1400/04/25

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی به مدت سه ماه به عنوان منطقه گرمسیر ۴ ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
بخشنامه درخصوص اجرای دادنامه شماره ۱۷۵۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو بند ۳ ماده ۱۳ مصوبه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری بخشنامه درخصوص اجرای دادنامه شماره ۱۷۵۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو بند ۳ ماده ۱۳ مصوبه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری
1400/04/25

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اجرای دادنامه شماره ۱۷۵۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو بند ۳ ماده ۱۳ مصوبه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور بازسازی بخشهای خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله ۱۴۰۰/۱/۲۹ در شهرستان گناوه استان بوشهر تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور بازسازی بخشهای خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله ۱۴۰۰/۱/۲۹ در شهرستان گناوه استان بوشهر
1400/04/20

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور بازسازی بخشهای خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله ۱۴۰۰/۱/۲۹ در شهرستان گناوه استان بوشهر ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور بازسازی بخشهای خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله ۱۴۰۰/۲/۲۷ در شهرستانهای گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور بازسازی بخشهای خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله ۱۴۰۰/۲/۲۷ در شهرستانهای گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی
1400/04/20

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور بازسازی بخشهای خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله ۱۴۰۰/۲/۲۷ در شهرستانهای گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ارتباطات تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ارتباطات
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ارتباطات ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان
1400/04/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
دستورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل استان‌ها دستورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل استان‌ها
1400/04/19

دستورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل استان‌ها ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تبادل اطلاعات مورد نیاز بین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی تصویبنامه درخصوص تبادل اطلاعات مورد نیاز بین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی
1400/04/16

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبادل اطلاعات مورد نیاز بین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مابین شهرداری منطقه چهار و وراث مرحوم حسن باقری در آزادسازی مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مابین شهرداری منطقه چهار و وراث مرحوم حسن باقری در آزادسازی
1400/04/16

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مابین شهرداری منطقه چهار و وراث مرحوم حسن باقری در آزادسازی ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پرداخت سهم غیرنقد قرارداد منعقده با شركت ملل آرمه آپادانا مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پرداخت سهم غیرنقد قرارداد منعقده با شركت ملل آرمه آپادانا
1400/04/16

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پرداخت سهم غیرنقد قرارداد منعقده با شركت ملل آرمه آپادانا، ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مورخ ۹ /۱۱ /۹۹ فیمابین شهـرداری منطقه ۵ و آقای سیدمهدی میرطالبی و شریك در آزادسازی یك باب منزل مسكونی مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مورخ ۹ /۱۱ /۹۹ فیمابین شهـرداری منطقه ۵ و آقای سیدمهدی میرطالبی و شریك در آزادسازی یك باب منزل مسكونی
1400/04/16

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مورخ ۹ /۱۱ /۹۹ فیمابین شهـرداری منطقه ۵ و آقای سیدمهدی میرطالبی و شریك در آزادسازی یك باب منزل مسكونی، ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد خواهرخواندگی شهر اصفهان با شهر پورتو (از كشور پرتغال) مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد خواهرخواندگی شهر اصفهان با شهر پورتو (از كشور پرتغال)
1400/04/13

در این خبر به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد خواهرخواندگی شهر اصفهان با شهر پورتو (از كشور پرتغال)، می پردازیم.

مشاهده بیشتر
آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی موضوع ماده ۶ قانون حفاظت بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی موضوع ماده ۶ قانون حفاظت بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور
1400/04/12

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی موضوع ماده ۶ قانون حفاظت بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
ارائه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک در سامانه «ثبت من» ارائه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک در سامانه «ثبت من»
1400/04/09

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نام «ثبت من» آغاز به کار کرد.

مشاهده بیشتر
آیین ­نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آیین ­نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
1400/04/08

هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ آیین­‌نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در بهره برداری و استفاده از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در بهره برداری و استفاده از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در بهره برداری و استفاده از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جلوگیری از شیوع و انتشار بیماری سالک در بین ساکنین برخی مناطق شهری و روستایی شهرستان دامغان استان سمنان تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جلوگیری از شیوع و انتشار بیماری سالک در بین ساکنین برخی مناطق شهری و روستایی شهرستان دامغان استان سمنان
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جلوگیری از شیوع و انتشار بیماری سالک در بین ساکنین برخی مناطق شهری و روستایی شهرستان دامغان استان سمنان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شیراز استان فارس تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شیراز استان فارس
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شیراز استان فارس ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مرودشت استان فارس تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مرودشت استان فارس
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مرودشت استان فارس ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کوار استان فارس تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کوار استان فارس
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کوار استان فارس ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده ۳۰ قانون هوای پاک حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده ۳۰ قانون هوای پاک
1400/04/07

حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده ۳۰ قانون هوای پاک ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
1400/04/07

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ابلاغ شد.

مشاهده بیشتر
رای شمار ۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رای شمار ۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1400/04/06

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ نامه شماره ۵۱۱۹/د/۷۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ الزام وزارت بهداشت به تایید پذیرش در رشته دکتری تخصصی پژوهشی در «مرکز داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان» طبق نامه ۲۰۰/۹۳/۱۰۵۲۴ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۳ـ الزام دانشگاه علوم پزشکی لرستان به پذیرش و ثبت نام در رشته قبولی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹ـ ۱۳۹۸ طبق نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۵۲۴ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مشاهده بیشتر
رای شمار ۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (د) ماده ۲، بند (چ) ماده۳، بند (ت) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی هیات‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت وزیران رای شمار ۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (د) ماده ۲، بند (چ) ماده۳، بند (ت) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی هیات‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت وزیران
1400/04/06

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۲، بند (چ) ماده۳، بند (ت) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۲۹۷/ت۵۱۸۵۹هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵) هیأت وزیران

مشاهده بیشتر