لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی
حقوق زنان 1401/12/13

‌اجازه برگزاری هم نشست "‌نقش زنان در انتقال میراث معنوی " توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران با همکاری معاونت‌فرهنگی و اجتماعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و امور بین المللی ـ وزارتخانه‌ها

مشاهده بیشتر
روش‌های اعتراض به حکم مهریه روش‌های اعتراض به حکم مهریه
حقوق زنان 1401/05/05

از جمله حقوق مالی زن، پس از ازدواج، مهریه بوده که به مجرد عقد نکاح، زن، مالک آن شده و می‌تواند آن را از شوهر خود مطالبه نماید.

مشاهده بیشتر
زن در زندگی مشترک چه حقوقی دارد؟ زن در زندگی مشترک چه حقوقی دارد؟
حقوق زنان 1401/04/28

حقوق مالی زن در زندگی مشترک، بسته به موقت یا دائم بودن عقد نکاح، متفاوت است.

مشاهده بیشتر
حقوق مالی زن در زندگی مشترک حقوق مالی زن در زندگی مشترک
حقوق زنان 1401/04/14

حقوق مالی زن در زندگی مشترک، بسته به موقت یا دائم بودن عقد نکاح، متفاوت است.

مشاهده بیشتر
لزوم راه‌اندازی شورای فقهی و حقوقی زنان لزوم راه‌اندازی شورای فقهی و حقوقی زنان
حقوق زنان 1401/04/08

مدیرحوزه های علمیه، گفت: برای اینکه یک شورای فقهی و حقوقی متقن علمی ویژه بانوان داشته باشیم، این مهم نیازمند مقدماتی است که باید در ابتدای کار انجام شود.

مشاهده بیشتر
حقوق زنان در قوانین ایران/ شرایط تقاضای طلاق از سوی زن حقوق زنان در قوانین ایران/ شرایط تقاضای طلاق از سوی زن
حقوق زنان 1401/02/20

نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. وکیل‌آنلاین با انگیزه آشنایی زنان با حقوق خود به تبیین آنها در بخشی تحت عنوان “حقوق زنان در قوانین ایران” پرداخته است.

مشاهده بیشتر
آیا باکره بودن زن می تواند بر دادخواست استرداد طلا از زوجه تاثیر بگذارد؟ آیا باکره بودن زن می تواند بر دادخواست استرداد طلا از زوجه تاثیر بگذارد؟
حقوق زنان 1400/12/18

در صورتی که هبه صورت گرفته از نوع هبه معوض (یعنی در ازای مال یا حقی دیگر) باشد و عوض هبه هم دریافت شده باشد، زوج دیگر نمی تواند از زوجه تقاضای استرداد طلا نماید.

مشاهده بیشتر