مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی

مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی
حقوق زنان 1401/12/13 261

‌اجازه برگزاری هم نشست "‌نقش زنان در انتقال میراث معنوی " توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران با همکاری معاونت‌فرهنگی و اجتماعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و امور بین المللی ـ وزارتخانه‌ها

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.19 بنا به پیشنهاد شماره .20086‌و مورخ 1377.12.15 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد تبصره (3)‌ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی - مصوب 1370 ـ تصویب نمود:

‌برگزاری هم نشست "‌نقش زنان در انتقال میراث معنوی" توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت‌فرهنگ و آموزش عالی، به روش پیش بینی شده در نامه یاد شده مجاز است.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

ادامه مشاوره

  • پاسخ بلی

پیگیری اجرای مصوبه

ابطال مصوبه

ارسال پیشنهاد

پاسخ خیر

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است