لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
اعاده دادرسی طاری اعاده دادرسی طاری
دادرسی 1402/01/26

اعاده دادرسی طاری عبارت است ازاینكه در اثنای یك دادرسی حكمی به عنوان دلیل ارایه شود و كسی كه حكم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

مشاهده بیشتر
قرار جلب به دادرسی یعنی چه؟ قرار جلب به دادرسی یعنی چه؟
دادرسی 1401/11/01

زمانی که بازپرس با توجه به اسناد و مدارک به این نتیجه می رسد که جرم توسط متهم اتفاق افتاده است؛ باید قراری صادر کند که به آن قرار جلب دادرسی گفته می شود.

مشاهده بیشتر
اعاده دادرسی در امور مدنی اعاده دادرسی در امور مدنی
دادرسی 1401/10/27

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

مشاهده بیشتر
نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی
دادرسی 1401/10/10

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده طرق شکایت می باشد که در موارد‌ مخصوصی‌ اجازه داده شده از حکم قطعی دادگـاه درخـواست تجدید نظر بعمل آید و این مطلب در امور جزائی و حقوقی مشترک است.

مشاهده بیشتر
توقیف دادرسی توقیف دادرسی
دادرسی 1401/09/08

توقیف در لغت به معنای بازداشتن ،نگاه داشتن، ضبط کردن و… آمده است .در علم حقوق نیز از این واژه در موارد متعددی استفاده شده است که البته از معنای لغوی آن هم دور نیست.درعلم حقوق یکی از قرارهایی که پیش بینی شده است قرار توقیف دادرسی می باشد.

مشاهده بیشتر
اعاده دادرسی اصلی اعاده دادرسی اصلی
دادرسی 1401/08/29

اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینكه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست كند.

مشاهده بیشتر
اعاده دادرسی خاص اعاده دادرسی خاص
دادرسی 1401/08/29

اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی خاص نام دارد.

مشاهده بیشتر