اعاده دادرسی خاص

اعاده دادرسی خاص
دادرسی 1401/08/29 261

اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی خاص نام دارد.اعاده دادرسی از این طریق، محدود به احکام نبوده و هر حکم یا قراری( به شرط قطعیت) اعم از اینکه از سوی دادگاه یا دادسرای عمومی و انقلاب یا نظامی صادر شده باشد و یا از سوی شوراهای حل اختلاف و یا دیوان عالی کشور می تواند موضوع بررسی و تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد. برخلاف اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به مصادیق مصرح و خاصی نبوده بلکه تابع یک ضابطه عام است.

 

دانستنی های مفید برای شما دسته بندی شده است:

اعاده دادرسی خاص

اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه

نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی

تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور

اعاده دادرسی پس از شروع به محاکمه جدید

اقدامات دادگاه پس از تجویز اعاده دادرسی

اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد

امکان اعاده دادرسی نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود

تأثیر گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم در مجازات محکوم علیه

اعاده دادرسی در امور مدنی

جهات اعاده دادرسی

طرفین اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی

  • آرای غیر قابل اعاده دادرسی

قرارها

رای داور

اعاده دادرسی نسبت به حـکمی کـه پس از اعاده دادرسی صادر می گردد

حکم دیوان عـالی کشور

احـکام مـراجع شبه قضایی

تصمیمات‌ حسبی

  • مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی اصلی

دادخواست اعاده دادرسی اصلی

تاثیر قرار قبولی تقاضای اعاده بر اجرای حکم

اعاده دادرسی طاری

دادخواست اعاده دادرسی طاری

تاثیر قرار قبولی تقاضای اعاده بر اجرای حکم

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است