لیست اخبار

اخبار مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
دعوای استرداد سند یا لاشه چک و سفته غیر مالی است دعوای استرداد سند یا لاشه چک و سفته غیر مالی است

معاونت حقوقی رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد سند و لاشه چک و سفته توضیحاتی ارائه داد.

مشاهده بیشتر
افزایش ۷۸ درصدی پرونده‌های چک از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ افزایش ۷۸ درصدی پرونده‌های چک از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: با وجود اعمال تمامی محدودیت‌ها در صدور دسته چک، تعداد پرونده‌های وارده دعاوی مربوط به چک قبل از اجرای قانون یعنی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، ۲۹۰۰۰ فقره معادل ۷۸ درصد افزایش داشته است.

مشاهده بیشتر
چک برگشتی چک برگشتی

چک به عنوان یکی از دارایی‌های مالی محسوب شده که برای خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. صاحب چک مبلغ ریالی آن و تاریخ مورد نظر را برای وصول امضا کرده و تحویل شخص دیگر می‌دهد. در تاریخ درج شده بر روی چک، شخص برای وصول به بانک مراجعه کرده و با استعلام موجودی چک و وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.چک برگشتی یا به‌عبارتی‌دیگر چک بلامحل یا صدور چک بی‌ محل، به حالتی گفته‌می‌شود که چکی به شعبهٔ بانک برود و حساب شخصی که چک از او صادر شده، خالی باشد.

مشاهده بیشتر
اقدامات قانونی در صورت مفقود شدن چک اقدامات قانونی در صورت مفقود شدن چک

در صورت مفقود شدن چک، صادر کننده آن باید مراتب را به بانک اطلاع دهد.

مشاهده بیشتر
روند رسیدگی به چک کیفری روند رسیدگی به چک کیفری

تعریف چک کیفری عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد».

مشاهده بیشتر
چک‌های صندوق‌های قرض الحسنه چک‌های صندوق‌های قرض الحسنه

با توجه به اینکه افتتاح حساب جاری باید در بانک باشد یعنی محال علیه (بانک) باشد. اگر شخص حساب جاری را در بانک افتتاح نکرده باشد بلکه در صندوق‌های قرض الحسنه حساب داشته باشد.

مشاهده بیشتر
چک های کیفری چک های کیفری

از میان اسناد مختلف، چک وسیله ی پرداخت پرکاربردی در معاملات بوده است. چک را می توان نوشته ای دانست که براساس آن صادرکننده به بانکی که نزد آن مبلغ دارد دستور می دهد که وجه مندرج در چک را به فردی که نامش در چک ذکر شده و یا به هر فردی که چک را در دست دارد، بپردازد. اما کاربرد فراوان این نوشته موجب شده که قانونگذار امتیازاتی برای دارنده چک قائل گردد. از جمله اینکه در شرایطی چک کیفری یا حقوقی باشد.

مشاهده بیشتر
چک وعده دار چک وعده دار

چک وعده دار در واقع چکی است که تاریخ سررسید آن ، برای روزی به جز روز صدور چک باشد.

مشاهده بیشتر
چک‌های صادره از حساب مسدود چک‌های صادره از حساب مسدود

اگر صادر کننده ای که حساب او نزد بانک مسدود شده است، دوباره به عهدۀ همان حساب مسدود در بانک چکی صادر کند، این چک جزو چک‌های عادی محسوب می‌شود و مشمول قانون صدور چک خواهد بود البته این عمل صدور چک به حساب مسدود با علم طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک جرم است و مجازات شدیدتری از جرم صدور چک بی محل دارد که غیر قابل تعلیق هم می باشد.

مشاهده بیشتر
چک چک

چک در قانون ایران دارای دو مرجع و منبع قانونی است، اولین منبع قانونی، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ می‌باشد که از ماده ۳۱۰ ق.ت در بخش اسناد تجاری به تعریف چک و قواعد مربوط به چک پرداخته و دوم قانون صدور چک که تعارضاتی با مواد قانون تجارت دارد و شرایط شکلی و ماهیتی چک را تغییر داده است.

مشاهده بیشتر
چک سفید امضا چک سفید امضا

در برخی موارد صادر کننده سند تجارتی را (چک) در زمان تحویل دادن به دارنده نخست کامل نمی کند که به این وضعیت اصطلاحاً صدور سند تجارتی به صورت ناقص گفته می‌شود یا بدون درج هیچ مطلبی فقط امضا می کند،

مشاهده بیشتر
چک های فاقد جنبه کیفری چک های فاقد جنبه کیفری

بر اساس قانون هرگاه مشکلی برای یکی از افراد پیش بیاید می‌تواند یا به صورت حقوقی یا به صورت کیفری دعوایی را در دادسرا مطرح کند که چک هم از این موضوع مستثنی نیست.

مشاهده بیشتر
روند رسیدگی به چک حقوقی روند رسیدگی به چک حقوقی

چک حقوقی ، چکی است که قابلیت پیگری کیفری را ندارد و این عدم قابلیت نتیجه مستقیم قانونی است که قانون گذار در نظر گرفته است.

مشاهده بیشتر
دادخواست استرداد لاشه چک دادخواست استرداد لاشه چک

موضوع استرداد لاشه چک ناظر به بحث امانت داری است یا به دلیل عدم استحقاق دارنده مطرح شود.

مشاهده بیشتر
شرایط صحیح صدور چک شرایط صحیح صدور چک

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.”

مشاهده بیشتر
شرایط مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی شرایط مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.”

مشاهده بیشتر
رفع مسدودی از حساب بانکی چگونه است؟ رفع مسدودی از حساب بانکی چگونه است؟

از جمله اقدامات تامینی که برای حفظ حقوق خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدید نظر امکان آن وجود دارد صدور دستور مسدود کردن حساب بانکی افراد به میزان مورد دعوا است و در این مورد طبق قانون

مشاهده بیشتر
آیین نامه اجرایی امکان نقل و انتقال مطالبات بانك ها از دولت و اشخاص غیر دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه ابلاغ شد آیین نامه اجرایی امکان نقل و انتقال مطالبات بانك ها از دولت و اشخاص غیر دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی امکان نقل و انتقال مطالبات بانك ها از دولت و اشخاص غیر دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه را ابلاغ کرد.

مشاهده بیشتر
اداره ثبت نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه کند اداره ثبت نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه کند

چک در حکم سند لازم الاجرا می‌باشد، بدین معنی که دارنده آن تحت شرایطی می‌تواند در اداره ثبت نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه کند.

مشاهده بیشتر
اگر بدون وجود حساب جاری، صادر کننده چکی عهده بانک صادر کند اگر بدون وجود حساب جاری، صادر کننده چکی عهده بانک صادر کند

اگر بدون وجود حساب جاری، صادر کننده چکی عهده بانک صادر کند در حالی که به هنگام صدور

مشاهده بیشتر
وصول سفته وصول سفته

برای آنکه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی سفته برخوردار شود. باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. در صورت عدم پرداخت، دارنده باید ظرف ده روز از تاریخ سر رسید، علیه صادر کننده، از طریق تنظیم واخواست نامه به دادگاه، اعتراض نماید.

مشاهده بیشتر
چک در حکم سند چک در حکم سند

چک در حکم سند لازم الاجرا می‌باشد، بدین معنی که دارنده آن تحت شرایطی می‌تواند در اداره ثبت نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه کند.

مشاهده بیشتر