مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی

وکیل فاطمه منصوریان
مشاور: وکیل فاطمه منصوریان
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

‌اجازه برگزاری هم نشست "‌نقش زنان در انتقال میراث معنوی " توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران با همکاری معاونت‌فرهنگی و اجتماعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و امور بین المللی ـ وزارتخانه‌ها

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.19 بنا به پیشنهاد شماره .20086‌و مورخ 1377.12.15 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد تبصره (3)‌ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی - مصوب 1370 ـ تصویب نمود:

‌برگزاری هم نشست "‌نقش زنان در انتقال میراث معنوی" توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت‌فرهنگ و آموزش عالی، به روش پیش بینی شده در نامه یاد شده مجاز است.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

ادامه مشاوره

آیا در این خصوص بدنبال اقدام خاصی هستید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .