لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون

رأی شماره ۲۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب و همچنین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است و ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سراب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده

مشاهده بیشتر
قانون

قسامه مثبت جنبه خصوصی جرم است نه جنبه عمومی آن (رأی وحدت رویه ۸۱۵)

مشاهده بیشتر
قانون

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر