لیست قوانین

قانون مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع
موضوع
قانون

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۶۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
آیین نامه

آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر
قانون

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

مشاهده بیشتر