فرجام خواهی

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است که به موجب آن قضات دیوان عالی کشور، رای فرجام خواسته را مورد بررسی و نظارت قرار می دهند تا در نتیجه این رسیدگی تشخیص دهند که آیا رای، مطابق با قانون و یا شرع صادر شده است یا خیر، پس فرجام خواهی به قاضی دیوان اجازه قضاوت درماهیت دعوا را نمی دهد و به همین جهت است که ماده ۳۶۶ ق.آ.د.م می گوید فرجام عبارت است از تشخیص انطباق رای مورد فرجام با قانون یا شرع و دیوان، دادگاه نیست تا امکان رسیدگی ماهوی را داشته باشد.(دکتر کلانتریان – سید مفید – دوره کاربردی آئین دادرسی مدنی)ماده ۳۶۶ ق.آ.د.م «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی»

 

فرجام خواهی

آیا شما قصد فرجام خواهی از رأی را دارید؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .