آثار دستور موقت

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

شکست متقاضی دستور موقت

اگر متقاضی دستور موقت در دعوا به موجب رای نهایی شکست بخورد، متقاضی مکلف است خساراتی را که در اجرای آن وارد شده جبران نماید. البته این منوط است به تقاضای طرف مقابل برای مطالبه خسارت و اگر طرف مقابل یک ماه از تاریخ ابلاغ نهایی شدن حکم تقاضای خسارت ننماید، به درخواست خواهان، تأمین سپرده شده، آزاد می‌شود.البته لازم به ذکر است، مطالبه خسارت در این مورد مستلزم طرح دعوای تمام عیار است.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .