مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی

وکیل فاطمه منصوریان
مشاور: وکیل فاطمه منصوریان
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

پاسخ خیر

تا یک دهه گذشته، اغلب برنامه های سازمان جهانی یونسكو به حوزه های سلامت و آموزش محدود می شد اما این سازمان بین المللی در یک دهه اخیر سعی نموده تا با برگزاری اجلاسیه هایی، نقش زنان را در برنامه های فرهنگی این سازمان و بخصوص در حوزه حفظ و احیای میراث فرهنگی ناملموس ارتقا بخشد.

مشاركت زنان در حوزه های مختلف میراث فرهنگی ناملموس لازم و حیاتی است. این حوزه ها هرآنچه را كه در قلمرو فرهنگ و روابط منسجم اجتماعی و خانوادگی می گنجد، در بر می گیرد.

در همین راستا خلاقیت زنان در تداوم و احیای میراث معنوی بسیار با اهمیت و ضروری است تا جایی كه آنان می توانند با هنر خود، مواریث فرهنگی ناملموس را به نسل های بعدی منتقل كنند.

علاوه بر این،ابتكار زنان در استفاده و ترویج میراث فرهنگی ناملموس نقش به سزایی در اقتصاد جوامع ایفا می كند. در همین راستا زنان از طریق استفاده از دانش خود در زمینه میراث معنوی در حوزه های گوناگون، موجب درآمد زایی كشورها می گردند. از جمله فعالیت زنان در این زمینه می توان به ساخت و فروش صنایع دستی و كشت و فروش محصولات كشاورزی اشاره كرد.

اما تاکنون اقدام موثری در اجرای مصوبه «نقش زنان در انتقال میراث معنوی» صورت نگرفته است.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .