مطالبه مهرالمتعه

محمدرضا کی پور
مشاور: محمدرضا کی پور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح زن مالک آن می گردد. مهرالمتعه از اقسام مهریه می باشد که در صورت عدم تعیین مهر یا باطل بودن آن از سوی دادگاه با جلب نظر کارشناس براساس وضعیت مرد از نظر فقر یا غنا ( ثروتمند بودن) تعیین می گردد.

متعه در لغت به معنی لذت بردن و یا بهرمند شدن است اما مهرالمتعه در اصطلاح حقوقی مالی است که مرد در صورت عدم تعیین مهریه توسط طرفین و وقوع طلاق قبل از رابطه زناشویی براساس حال و وضع مالی خود به زن پرداخت نماید. پس بنابراین برخلاف مهرالمثل که حال و وضعیت زن برای تعیین آن ملاک عمل بود در مهرالمتعه حال و وضع مرد برای تعیین آن مدنظر قرار می گیرد. این نظر در ماده 1094 قانون مدنی مورد نظر قانون گذار قرار گرفته و موافق با نظر اکثریت فقهای شیعه می باشد.( مواد 1094 و 1093 قانون مدنی و کتاب دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی- صفحه 198)

 

مطالبه مهرالمتعه

آیا به دنبال مطالبه مهرالمتعه هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .