کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
بررسی فقهی- حقوقی  مسئولیت مدنی دانشجویان پرستاری بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی دانشجویان پرستاری
حقوق پزشکی 1394/10/07
مشاهده بیشتر
عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بررسی فقهی و حقوقی) عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بررسی فقهی و حقوقی)
حقوق پزشکی 1394/10/26
مشاهده بیشتر
مسئولیت مدنی  دکتر داروساز در داروخانه از منظر فقه و حقوق مسئولیت مدنی دکتر داروساز در داروخانه از منظر فقه و حقوق
حقوق پزشکی 1394/06/07
مشاهده بیشتر
نگرشي تطبيقي بر مفهوم معيار تقصير پزشك نگرشي تطبيقي بر مفهوم معيار تقصير پزشك
حقوق پزشکی 1394/07/04
مشاهده بیشتر