کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی مشاهده بیشتر
درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر مشاهده بیشتر
چالش های مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری چالش های مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری مشاهده بیشتر
گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی مشاهده بیشتر