حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی

حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی دانلود کتاب
منابع

دور حقوق مدنی ناصر کاتوزیان

نویسندگان

امیر صادقی نشاط

تاریخ چاپ

1392/12/06

چکیده

نویسنده: امیر صادقی نشاط

چکیده:

بحث سرقفلی در واحدهای تجاری واقع در مختصات جغرافیایی، بحثی روشن و احکام آن در فقه، قوانین و آرای محاکمدارای سابقه است. اما با ظهور فروشگاه‌های مجازی، در کنار بحث‌های معمول در حقوق اینترنت، مانند علامت تجاری و نام‌های دامنه، این بحث هم می‌تواند مطرح باشد که یک واحد تجاری الکترونیک به اجاره داده شود. در این صورت مباحثی مانند سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز قابل طرح خواهد بود. گرچه تاکنون چنین چیزی در عمل معمول و رایج نشده است، ولی امکان آن با رواج و رونق فروشگاه‌های مجازی در آینده وجود خواهد داشت. در این مقاله به شرح و تبیین این مسئله، به‌ویژه جدا‌سازی آن از مسائل پیرامونی در محیط اینترنت و بیان احکام آن می‌پردازیم.