لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۵۹۶ / ۱۹۹۱۴ 1392/04/26

اصلاح ماده (۱۱) آئین‌نامه‌های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود در نیروهای مسلح

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۶ / ۱۹۹۱۴ 1392/04/26

قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۶ / ۱۹۹۱۴ 1392/04/26

قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۶ / ۱۹۹۱۴ 1392/04/26

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۷۲۴

مشاهده بیشتر