قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آم

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1394/12/06
شماره ویژه نامه ۸۴۹
شماره انتشار ۲۰۶۷۶
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۷۸۵۷۵/۲۵۴                                                                    ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۵۵۸۹۸/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۴۳۸۰۹                                                                            ۴/۱۱/۱۳۹۴ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۸۵۷۵/۲۵۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی   قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ماده واحده ـ اساسنامه مرکزمنطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ در اجرای مواد(۱۴) و (۱۷) اساسنامه رعایت اصول یکصد و سی‌ و ‌نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.   بسم الله الرحمن الرحیم   اساسنامه مرکزمنطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مقدمه: با تأکید بر اهمیت ارتقای همکاری میان کشورهای عضو اکو در زمینه مقابله با کلیه اشکال فساد به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از تلاشهای صورت‌گرفته در راستای تحقق اهداف مشترک مندرج در عهدنامه ازمیر، برنامه عمل کویته و سایر اسناد بنیادی اکو با آگاهی کامل از اهمیت همکاری منطقه‌ای در زمینه مبارزه با فساد به عنوان واکنش مشترک و اثربخش نسبت به تمامی اشکال فساد در منطقه اکو با عنایت به کنوانسیون سازمان ملل‌متحد برای مقابله با فساد که کلیه کشورهای عضو اکو، عضو آن هستند و ارتقای همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق نهادهای ملی مبارزه با فساد را توصیه می‌کند. همچنین با توجه به لزوم ترویج مفهوم نظارتی(آمبودزمانی)، توسعه حرفه‌گرایی در انجام وظایف نظارت(آمبودزمان) و انجام امور دیگری که برای پیشبرد اهداف فوق‌الذکر مرکز ضروری است. با یادآوری بیانیه اولین اجلاس وزرای کشورهای عضو اکو در تاریخ اول نوامبر۲۰۰۶ (۱۰/۸/۱۳۸۵) در تهران، دومین اجلاس در تاریخ ۲۷‌مه ۲۰۰۸ (۷/۳/۱۳۸۷) در عشق‌آباد و سومین اجلاس  در تاریخ ۲۴‌دسامبر ۲۰۱۰ (۳/۱۰/۱۳۸۹) در استانبول که با حضور وزرای کشور و نیز رؤسای هیأتهای کشورهای عضو اکو برگزار گردید. با یادآوری تصمیم اولین اجلاس رؤسای دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) کشورهای عضو اکو که در تهران در تاریخ ۲۱و۲۲ مه۲۰۱۱ (۳۱/۲/۱۳۹۰ و۱/۳/۱۳۹۰) تشکیل گردید و خواستار ارتقای همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با فساد و تأسیس مرکز منطقه‌ای برای مبارزه با فساد و تشویق فعالیت‌های نظارتی(آمبودزمانی) شد. به شرح زیر توافق نمودند: ماده۱ـ تعاریف: از نظر اساسنامه: ۱ـ «اساسنامه» یعنی اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) اکو ۲ـ «مجمع» یعنی مجمع عمومی مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) اکو ۳ـ «شورا» یعنی شورای اجرائی مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) اکو ۴ـ «مرکز» یعنی مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) اکو ۵ ـ «دبیرخانه» یعنی دبیرخانه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) اکو ۶ ـ «کشورهای عضو» یعنی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو) که اساسنامه را تصویب می‌کند. ۷ـ «ناظر» یعنی کشورها، سازمانها و مؤسساتی که وضعیت ناظر توسط مرکز به آنها اعطاء شده است. ماده۲ـ تأسیس مرکز: مرکز همکاری منطقه‌ای دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) اکو که از این پس «مرکز» نامیده خواهد شد، به عنوان یک مرکز منطقه‌ای زیر نظر اکو تشکیل می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مدیریتی می‌باشد. ماده۳ـ اهداف: اهداف مرکز شامل موارد زیراست: ۱ـ تقویت اقداماتی به منظور پیشگیری و مبارزه با فساد به شکلی مؤثرتر و کارآمدتر ۲ـ تشویق سیاستهای مبارزه با فساد و نظارتی(آمبودزمانی) کشورهای عضو ۳ـ همکاری با یکدیگر در فرآهمایی(کنفرانس‌)های مبارزه با فساد منطقه‌ای یا بین‌المللی ۴ـ ترغیب، تسهیل و حمایت از همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی و ارائه کمک فنی در زمینه فعالیت‌های نظارتی(آمبودزمانی) و نیز پیشگیری و مبارزه با فساد ۵ ـ ارتقای رتبه کشورهای عضو در شاخصهای جهانی مبارزه با فساد ۶ ـ با توجه به ابزار موجود، تشویق مشارکت فعال بخش دولتی و مشارکت فعال سازمان‌های دولتی و غیردولتی در پیشگیری و مبارزه با فساد و نیز ارتقای فعالیتهای نظارتی (آمبودزمانی) ۷ـ ایجاد هماهنگی و ارتقای همکاری میان سازمان‌های مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) کشورهای عضو اکو ۸ ـ برگزاری فرآهمایی(کنفرانس)‌های منطقه‌ای تخصصی برای تبادل اطلاعات، تجارب و دانش در خصوص مبارزه با فساد ۹ـ انجام مطالعه و تحقیق در خصوص چالشهای ناشی از فساد و ارائه راهکار و نیز تبادل تجربیات مرتبط با مبارزه با فساد از طریق بهبود و تشویق فعالیت‌های نظارتی(آمبودزمانی) ۱۰ـ تدوین استانداردهای مشترک همکاری در جهت مبارزه با فساد ماده۴ـ عضویت: کلیه کشورهای عضو اکو می‌توانند به عضویت این مرکز درآیند. کشورهای دیگر می‌توانند به شرط تأیید مجمع، در فعالیت‌های مرکز به عنوان ناظر مشارکت داشته باشند. ماده۵ ـ ارکان: ارکان مرکز عبارتند از: الف ـ مجمع عمومی که از این پس «مجمع» نامیده می‌شود. ب ـ شورای اجرائی که از این پس «شورا» نامیده می‌شود. پ ـ دبیرخانه ماده۶ ـ الف ـ مجمع‌عمومی: ۱ـ مجمع بالاترین رکن سیاستگذاری و تصمیم‌گیری مرکز خواهد بود و متشکل از رؤسای دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) کشورهای عضو اکو خواهد بود. ۲ـ مجمع دست‌کم یک‌بار در سال جلسه خواهد داشت. جلسات فوق‌العاده مجمع نیز می‌تواند بنا به درخواست هر کشور عضو و تأیید دوسوم کشورهای عضو برگزار گردد. ۳ـ جلسات مجمع در مکان دبیرخانه یا سرزمین کشورهای عضو مرکز برگزار خواهد شد. حدنصاب کلیه جلسات مجمع، دوسوم کلیه اعضاء خواهد بود. ۴ـ وظایف مجمع به شرح زیر خواهد بود: الف ـ تصویب سیاستها، راهبردها و برنامه‌های کاری مرکز ب ـ انتخاب اعضای شورا طبق مفاد اساسنامه پ ـ انتخاب رئیس‌ و نائب رئیس‌ها ت ـ انتصاب دبیرکل و معاون دبیرکل براساس پیشنهاد شورا ث ـ انتخاب حسابرس‌ها براساس پیشنهاد شورا ج ـ تصویب مقررات مالی و استخدامی و آیین‌ کار مرکز چ ـ دریافت و تأیید گزارش حسابرس‌ها و ملاحظات آنها ح ـ اصلاح اساسنامه خ ـ تصویب بودجه سالانه مرکز د ـ نظارت بر فعالیت‌ها و اقدامات به عمل آمده توسط دبیرخانه ذ ـ تصویب عضویت متقاضیان جدید به عنوان عضو ناظر ر ـ بررسی و تأیید گزارش‌های فعالیت‌های مرکز ۵ ـ رئیس، ریاست مجمع را برعهده خواهد داشت و وظایفی را که به وی محول شده است انجام خواهد داد. ۶ ـ رئیس مسؤولیت مجمع را برعهده خواهد داشت. ماده۷ـ ب ـ شورای اجرائی: ۱ـ شورا، رکن اجرائی مرکز تلقی می‌گردد. تعداد اعضای شورا طبق آیین‌کار مجمع تعیین خواهد شد. ۲ـ شورا، ‌دست‌کم هر سال دوبار تشکیل جلسه خواهد داد. ۳ـ شورا، یک رئیس و نائب‌رئیس از میان اعضای انتخابی خود برای انجام وظیفه به مدت یک‌سال انتخاب خواهد نمود. ۴ـ وظایف شورا به شرح زیر خواهد بود: الف ـ انجام هرگونه اقدام لازم با مشورت دبیرکل برای اجرای تصمیم‌های و پیشنهادهای مجمع و اعلام گزارش آن به مجمع  ب ـ دریافت گزارشهای دبیرکل در زمینه فعالیتهای مرکز  پ ـ ارائه پیشنهاد به مجمع ت ـ بررسی برنامه عمومی کار مرکز که توسط دبیرکل پیشنهاد شده، قبل از تقدیم آن به مجمع ث ـ ارائه گزارش و پیشنهاد به مجمع درخصوص حسابها و تخمین بودجه مرکز ج ـ انجام هرگونه وظیفه دیگری که ممکن است مجمع برعهده آن نهاده باشد. ماده۸ ـ پ ـ دبیرخانه: ۱ـ دبیرخانه از یک دبیرکل و تعدادی کارمند که مورد نیاز مرکز است، تشکیل خواهد شد. مکان دبیرخانه در تهران می‌باشد. ۲ـ دبیرکل توسط مجمع عمومی برای یک دوره سه‌ساله غیرقابل تجدید از میان نامزدهای معرفی شده از سوی کشورهای عضو برای یک دوره سه‌ساله براساس صلاحیت، تجربه و شایستگی به گونه‌ای که در مقررات استخدامی دبیرخانه درج شده است، انتخاب خواهد گردید. ۳ـ معاون دبیرکل، توسط مجمع عمومی منصوب خواهد شد. ۴ـ دبیرکل وظایف خود را در راستای خط‌مشی مجمع و شورا انجام خواهد داد و در مقابل آنها پاسخگو خواهد بود. دبیرکل گزارش‌های اداری و مالی مرکز را به شورا ارائه خواهد کرد. ۵ ـ وظایف دبیرخانه به شرح زیر خواهد بود. الف ـ اجرای سیاستهای کلی و تصمیم‌های اتخاذ شده توسط مجمع و انجام اقدامات مقتضی برای اجرای برنامه‌های مصوب مرکز ب ـ ارائه حمایت‌های اداری و فنی و هرگونه ترتیبات لازم دیگر برای برگزاری فرآهمایی (کنفرانس)‌ها و انجام فعالیت‌های مرکز و کمک به تدوین گزارشها و سایر اسناد مربوط پ ـ تنظیم و ارائه گزارش سالانه به مجمع در خصوص عملکرد مرکز از طریق شورا ت ـ ارتقای روابط همکاری و تعامل با سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط ث ـ تسهیل در امر تأمین مالی پروژه‌های مورد توافق از طریق سازمانهای مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاران و اعانه‌دهندگان ج ـ تنظیم گزارش مربوط به بودجه سالانه دبیرخانه برای بررسی و تأیید مجمع چ ـ انجام وظیفه به عنوان امین کلیه اسناد و بایگانی مرکز ح ـ هرگونه وظیفه دیگری که مجمع تعیین کند. ماده۹ـ مزایا و مصونیت‌ها: ۱ـ مرکز از مزایا و مصونیت‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و تحقق اهداف خود برخوردار خواهد بود. این مزایا و مصونیت‌ها می‌تواند از طریق موافقتنامه منعقده بین مرکز و کشور میزبان تعریف گردد. ۲ـ مزایا و مصونیت‌های کارکنان دبیرخانه و نمایندگان کشورهای عضو شرکت‌کننده در جلسات مرکز می‌تواند از طریق توافق کشورهای عضو تعریف شود. ماده۱۰ ـ مقررات مالی: ۱ـ منابع مالی مرکز به شرح زیر خواهد بود: الف ـ کمکهای مالی کشورهای عضو با توجه به مقررات جاری اکو و توان پرداخت آنها و معیارهای رایج ارزیابی کمکهای مالی سازمان ملل‌متحد ب ـ کمکهای مالی داوطلبانه پ ـ سایر منابع ممکن با تأیید مجمع ۲ـ بودجه تنظیم شده توسط دبیرکل از طریق شورا برای بررسی و تأیید به مجمع تقدیم خواهد گردید. ۳ـ حسابهای مرکز توسط دو حسابرس که توسط مجمع به پیشنهاد شورا برای یک دوره دوساله انتخاب می‌شوند، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ۴ـ حسابرس‌ها، علاوه بر رسیدگی به حسابها می‌توانند در صورت لزوم در خصوص کارآمدی رویه‌های مالی و مدیریتی، نظام حسابداری، نظارتهای مالی داخلی و در کل، آثار مالی عملکردهای اجرائی به مجمع اظهارنظر کنند. ۵ ـ سال مالی، از اول ژانویه تا ۳۱دسامبر سال تقویمی (۱۱ دی تا ۱۰دی سال تقویمی بعد) خواهد بود. ماده۱۱ـ تصمیم‌گیری: ۱ـ کلیه تصمیم‌های مهم مجمع درخصوص پذیرش عضویت کشورهای غیرعضو و ناظرین، ترتیبات بودجه‌ای، موضوعات مرتبط با امورمالی، انتصاب رئیس، دبیرکل و معاون دبیرکل، اصلاحات اساسنامه با رأی دوسوم اعضاء اتخاذ خواهد گردید. ۲ـ تصمیم‌گیری درخصوص سایر موارد براساس اکثریت ساده کل اعضای مرکز صورت خواهد پذیرفت. ماده۱۲ـ همکاری بین‌المللی: مرکز می‌تواند با نهادها و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط دیگر، رابطه همکاری برقرار نماید. ماهیت و میزان چنین همکاری‌هایی توسط مجمع مشخص خواهد شد. ماده۱۳ـ پرچم و نشان: پرچم و نشان مرکز هماهنگ با اکو خواهد بود که بیانگر اهداف و مقاصد آن می‌باشد. پرچم و نشان مصوب مرکز در امور اداری و سایر موارد مرتبط مرکز قابل استفاده خواهد بود. ماده۱۴ـ حل و فصل اختلافات: ۱ـ کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای این اساسنامه را از طریق مذاکره حل و فصل کنند. ۲ـ هر اختلافی بین دو یا چند کشور عضو در مورد تفسیر و اجرای اساسنامه که نمی‌توان آن را از طریق مذاکره در مدت زمان متعارف حل و فصل نمود، بنا به درخواست یکی از کشورهای عضو مزبور به مجمع ارجاع داده خواهد شد. ماده۱۵ ـ لازم‌الاجراء شدن: ۱ـ این اساسنامه طبق رویه‌ها و قواعد مربوط قانون اساسی کشورهای عضو به تصویب خواهد رسید. ۲ ـ این اساسنامه پس از آنکه چهار کشور عضو سندهای تصویب خود را نزد دبیرخانه اکو تودیع نمایند، لازم‌الاجراء خواهد شد. دبیرخانه نسخه مصدق سندهای مزبور را برای سایر کشورهای عضو ارسال خواهد نمود. ماده۱۶ـ انصراف: ۱ـ هر کشور عضو می‌تواند از این اساسنامه با اعلام قبلی خطاب به دبیرخانه انصراف دهد و سایر کشورهای عضو را از طریق دبیرکل در جریان امر قرار دهد. ۲ـ کشور عضو انصراف‌دهنده موظف است تعهدات خود را تا اتمام سال مالی جاری انجام دهد. ماده۱۷ـ اصلاح: ۱ـ هر کشور عضو می‌تواند از طریق دبیرخانه پیشنهادهای ارائه‌شده برای اصلاح یا بازنگری این اساسنامه را به مجمع تقدیم نماید. ۲ـ پس از تأیید اکثریت دوسوم شورای اجرائی، بازنگری یا اصلاحات پیشنهادی جهت تأیید نهائی به مجمع تقدیم خواهد شد. لازم‌الاجراء شدن هر اصلاحیه مشروط به تأیید مجمع است. ماده۱۸ـ انحلال: مرکز به اتفاق‌آراء اعضای مجمع، در جلسه فوق‌العاده‌ای که به همین منظور تشکیل شده است، منحل خواهد گردید. چنین تصمیمی پس از تصویب آن در جلسه شورای وزیران اکو لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده۱۹ـ زبان: زبان رسمی مرکز، انگلیسی و روسی است. این اساسنامه در شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان در تاریخ ۲۱نوامبر ۲۰۱۲ (۱/۹/۱۳۹۱) توسط امضاءکنندگان زیر امضاء گردید. از طرف جمهوری اسلامی افغانستان از طرف جمهوری آذربایجان از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری قزاقستان از طرف جمهوری قرقیزستان از طرف جمهوری اسلامی پاکستان از طرف جمهوری تاجیکستان از طرف جمهوری ترکیه از طرف ترکمنستان از طرف جمهوری ازبکستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی