مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1394/11/24
شماره ویژه نامه ۸۴۶
شماره انتشار ۲۰۶۶۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۵۶۳۸۹                                                                     ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ خود، درخصوص بازنگری طرح جامع شهر جدید گلبهار با توجه به نظرات کمیته فنی، به شرح ذیل تصمیم گیری نمود: ۱ـ افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی مشاور (۲۴۰ هزار نفر) به سال ۱۴۰۹ افزایش یابد. ۲ـ خط حریم در قسمت غرب و شرق (مجاور شهرستانهای مشهد و چناران) به مرز تقسیمات سیاسی منطبق شود. ۳ـ انطباق خط حریم در قسمت شمال بر لبه بیرونی حریم جنوبی جاده قدیم مشهدـ قوچان. ۴ـ مصوبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ شورای عالی لغو گردیده و حقوق مکتسبه ناشی از آن (درصورت وجود) به صورت تهاتر با اراضی داخل شهر جبران گردد. اراضی مذکور به صورت اراضی زراعی و کشاورزی تحت نظارت دستگاه­های مربوطه قرار گیرد. ۵ ـ کلیه الحاقات به حریم شهر جدید گلبهار حذف گردد. ۶ ـ با توجه به ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی محدوده هاشم‌آباد و ضرورت مدیریت یکپارچه این منطقه، پیشنهاد می‌گردد اصلاح خط تقسیمات سیاسی این بخش بنحوی که مطابق الگوی پیشنهادی استان درحریم شهر گلبهار قرار گیرد، در دستور کار مراجع استانی قرار داده شود و سپس طرح ساماندهی برای کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی توسط شرکت عمران شهرجدید گلبهارتدوین گردد. ۷ـ اصلاح نقشه پهنه بندی حریم. ۸ ـ به جهت ارتقای کیفیت فضاهای شهری درشهر جدید گلبهار پروژه‌های طراحی شهری با در نظر گرفتن اولویت اجرا توسط شرکت عمران شهر جدید و با هماهنگی دفتر معماری و طراحی شهری تعریف و اقدام گردد. ۹ـ نقشه پدافند غیرعامل با عنایت به وجود زیرساخت‌های لازم در شهر جدید گلبهار به عنوان شهر معین کلان شهر مشهد در زمان وقوع بحران، ارائه گردد. ۱۰ـ واگذاری اراضی مسکونی در فازهای ۳ و ۴ توسعه شهر جدید گلبهار در صورت تحقق ۷۰% پیشرفت فیزیکی فازهای ۱و ۲ شهر جدید، پس از تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان صورت گیرد. ۱۱ـ با توجه به اعلام وزارت نیرو سقف جمعیت‌پذیری شهر جدید گلبهار از چهارصدهزار نفر به ۲۸۵ هزارنفر تقلیل می‌یابد. مراتب جهت استحضارو صدوردستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی