فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۱/۲/۱۳۹۴

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1394/06/10
شماره ویژه نامه ۸۰۴
شماره انتشار ۲۰۵۳۱
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۷۱۸۸                                                                              ۲۸/۵/۱۳۹۴ جناب آقای سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور مستنداً به بند (۵ـ ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب۲۵/۳/۱۳۸۹ و ماده(۷) دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مصوب۱۹/۵/۱۳۸۹ و پیرو نسخ‌های صریح منتشره در روزنامه‌های رسمی شماره ۱۹۵۷۸، ۱۹۵۸۱، ۱۹۵۸۶ و ۱۹۸۰۵ به ترتیب مورخ ۲/۳/۱۳۹۱، ۶/۳/۱۳۹۱، ۱۱/۳/۱۳۹۱ و ۹/۱۲/۱۳۹۱ فهرست موارد اصلاحی اعم از ویرایشی و محتوایی و نیز فهرست قوانینی که مستند به قوانین مصوبِ بعد از سال ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ماه سال جاری، به طور کلی نسخ صریح شده‌اند، جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. لازم به توضیح است: ۱ـ فهرست‌های مذکور که جنبه اعلامی دارد، تنها حاوی قوانین نسخ‌شده صریح است که کل متن قانون نسخ گردیده است. ۲ـ هر گونه استناد به قوانین یاد شده صرفاً برای اعمال در دوره اعتبار آنها با رعایت اصول حقوقی، قوانین ناظر و موازین شرعی ـ در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ  مجاز می‌باشد. ۳ـ در خصوص تاریخ‌های اعلامی، مطابقت‌های تاریخی (هجری شمسی ـ  هجری قمری) لحاظ و منظور گردیده است. ۴ـ اعلام عدم نسخ صریح کلی قانون در ردیف‌هایی از فهرست اصلاحی، لزوماً به معنای اعتبار قانون نیست، بلکه موضوع صرفاً به لحاظ وقوع یا عدم وقوع نسخ صریح مورد بررسی قرار گرفته است. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ـ دکتر امیدوار رضایی