مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ملاثانی

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1394/04/14
شماره ویژه نامه ۷۸۸
شماره انتشار ۲۰۴۸۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۱۶۶۲۵                                                                         ۱/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ملاثانی استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴، طرح جامع ـ تفصیلی شهر ملاثانی را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود: ۱ـ افزایش افق طرح به سال ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن جمعیت پیشنهادی مشاور (۲۵۰۲۷ نفر) برای همین سال. ۲ـ قرار گرفتن اراضی بخش شرقی دانشگاه جزء اساس طرح و با رعایت حریم فنی و کیفی رودخانه کارون. ۳ـ ارائه نقشه و مطالعات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مطابق مصوبات شورایعالی. ۴ـ اصلاح جداول ضوابط و مقررات طرح با توجه به تناسب عرض معبر با طبقات، نیز حذف ستون سرانه کاربری مسکونی از جدول. ۵ ـ ضرورت تهیه طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی و شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهری به دلیل مجاورت شهر با رودخانه کارون. ۶ ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه‌بندی حریم مطابق نقشه پیوست. ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر ملاثانی بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی