تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1394/02/22
شماره ویژه نامه ۷۷۵
شماره انتشار ۲۰۴۴۲
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ                                                             ۱۹/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۰۱۱۰۵/۶۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استان‌های کشور و با عضویت استاندار (رئیس)، رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رئیس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل امور مالیاتی استان، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل می‌شود. تبصره ـ سرپرستان استانی بانک‌ها حسب مورد به جلسات دعوت می‌شوند. ۲ـ وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل. ب ـ بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی. ج ـ بررسی و ارایه راه‌کار در خصوص اختلافات و یا مشکلات اجتماعی نیروی کار. دـ بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی استانی از جمله سازمان امور مالیاتی و ارایه راه‌کارهای مناسب. ه‍ ـ کمک به تسریع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی. و ـ حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان. ۳ـ دبیر کارگروه ضمن ابلاغ تصمیمات اعضای‌کارگروه نسخه‌ای از آنها را به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌نماید. ۴ـ تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاه‌های عضو کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم‌الاجراء است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری