مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش

مرجع تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ انتشار 1394/02/01
شماره ویژه نامه ۷۷۰
شماره انتشار ۲۰۴۲۵
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۰۰/۱۶۴۲                                                                         ۲۳/۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴، طرح جامع ـ تفصیلی شهر بخشایش را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۲ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود. ۱ـ جانمائی آثار تاریخی واقع در محدوده و حریم شهر در اسناد طرح جامع. ۲ـ اصلاح نقشه سلسله مراتب معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران. ۳ـ ارائه اساس طرح و آستانه مغایرت‌های اساسی با رعایت مصوبات شورای عالی و لحاظ تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی به عنوان اساس طرح در بخش ضوابط و مقررات. ۴ـ اصلاح پایه جمعیتی به آخرین سرشماری رسمی (۱۳۹۰) و افزایش افق طرح به سال ۱۴۰۸ با حفظ جمعیت پیشنهادی. ۵ ـ انجام اصلاحات موردی در ضوابط و مقررات مطابق صورتجلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ کمیته فنی ۲ شورای عالی. ۶ ـ اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و منطقه‌بندی حریم مطابق نقشه‌های پیوست. ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر بخشایش بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی