رأی شماره ۶۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند۷ آیین‌نامه سازماندهی

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/10/03
شماره ویژه نامه ۱۸۵۹۰
شماره انتشار ۱۸۵۹۰
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 17/9/1387             شماره دادنامه: 630              کلاسه پرونده: 87/15        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای مهدی مدیر برزل آباد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند7 آیین‌نامه سازماندهی سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، سازمان طرف شکایت در بهار 1386 مصوبه‌ای مبنی بر سازماندهی نیروهای داخلی هر شهرستان تصویب که آیین‌نامه‌ اجرایی آن بعد از تصویب در مرحله اجرا می‌باشد که در بند7 آیین‌نامه مقرر گردیده، « به منظور احترام به خواهران و رعایت حال آنان و با توجه به گزینه‌های ویژه‌ای که دارند شـورای سازماندهی با در نظر گرفتـن تعداد خواهران و زوجین فرهنگی مایـل به خدمت در یک روستا تعدادی از مدارس را با توجه به امکانات رفاهی و ...» که با اجرای آیین‌نامه فوق‌الاشاره و موضوع خواسته به همکاران که بیش از 15سال سابقه کاری دارند، اجحاف گردیده بدین صورت که خواهران و افراد واجد شرایط موضوع آیین‌نامه فوق در روزهای اولیـه سازماندهی به اداره مراجعه و مکانهای درجه یک و 2 را انتخـاب نمـوده و به استناد آیین‌نامه فوق ناگزیریم در مراحل پایانی به اداره مراجعه نمائیم و ناچاراً بایست در مناطق محروم مشغول خدمت شویم که این امر مشکلاتی را برای اینجانب و همکاران فراهم می‌نماید. لذا تقاضای ابطال آیین‌نامه فوق‌الذکر را در قسمت مورد نظر که مغایر با اصل 19 قانون اساسی می‌باشد، دارم. رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی در پاسخ به شکایت فوق مبنی بر ابطال بند7 آیین‌نامه سازماندهی طی نامه شماره 77/27126/791 مورخ 11/6/1387 اعلام داشته‌اند، 1ـ شاکی در دعوی خود به اصل 19 قانون اساسی استناد نموده‌است و در این اصل جنسیت افراد در برخوردار بودن از حقوق مساوی قید نگردیده است. در اصل 21 قانون اساسی عنوان شده‌است، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و پنج بند اصل مذکور را در خصوص حقوق زنان در نظر داشته‌باشد لیکن منبع و مأخذ تهیه و تنظیم دستورالعمل سازماندهی درون منطقه‌ای استان خراسان شمالی دستورالعمل وزارتی به شماره 9/300/100 مورخ 20/2/1371 برگرفته از  اصل 21 قانون اساسی می‌باشد. 2ـ بند7 دستورالعمل سازماندهی درون منطقه‌ای استان خراسان شمالی براساس بند20 دستورالعمل سازماندهی درون منطقه‌ای که از طرف وزارت آموزش و پرورش با شماره 95/300/100 مورخ 20/2/1371 ارسال شده تنظیم گردیده است، از طرفی درج این بند در دستورالعمل سازماندهی با توجه به شرایط ویژه خواهران و مسائل امنیتی و اجتماعی به عنوان یک پیشنهاد برای منطقه است و این بدین معنی نیست که شهرستان همه روستاهای خوب و درجه یک را برای خواهران و زوجین فرهنگی در نظر بگیرد و اول خواهران انتخاب جا نمایـند و بعد روستاهای باقی‌مانده را به برادران اختصـاص دهند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علی‌البـدل شعب دیوان تشکیـل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی        با عنایت به لایحه جوابیه و اینکه تعیین محل خدمت معلمان وزارت آموزش و پرورش در محدوده جغرافیایی آموزشی معین با در نظر گرفتن شرایط خاص بانوان و زوجین شاغل به امر تدریس در روستاهای مختلف و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفاه و امنیت آنان از جمله وظایف و اختیارات واحد آموزشی محل خدمت آنان است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که در جهت نیل به اهداف مذکور تنظیم و صادر شده‌است، مغایرتی با قانون ندارد.