رأی شماره ۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ۶ ماده ۴۲ آیین‎نامه

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1384/08/18
شماره ویژه نامه ۱۷۶۸۴
شماره انتشار ۱۷۶۸۴
شماره نامه
تاریخ نامه