اصلاح بند۳ ماده۲ اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (مصوب جلسه ۵۸۴ شورای عالی

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1390/10/19
شماره ویژه نامه ۱۹۴۷۴
شماره انتشار ۱۹۴۷۴
شماره نامه
تاریخ نامه

 اصلاح بند3 ماده2 اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای(مصوب جلسه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی) (مصوب جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی         مصوبه «اصلاح بند 3 ماده 2 اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (مصوب جلسه 584 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه 700 مورخ 17/8/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 4/2/1390 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:         «3ـ حمایت و نظارت بر گسترش فرآیند تولید، تأمین،‌ واردات، صادرات،‌ آماده‌سازی، تکثیر و صدور مجوز تولید و توزیع انواع بازی‌های کنسولی و رایانه‌ای».