اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/09/15
شماره ویژه نامه ۱۷۹۹۵
شماره انتشار ۱۷۹۹۵
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصو ب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         ماده1ـ به منظور آشنایی با اندیشه‌های متعالی، پویا وسازنده اسلام، ارتقای کیفی دانش و بینش عمومی جامعه در حوزه معارف دینی، شناخت و معرفی جامع شخصیت و تبیین تفکر استاد شهید مرتضی مطهری و مطالعات راهبردی بر اساس نظریه‌های ایشان « بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری» که از این پس در این اساسنامه « بنیاد» نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.        ماده2ـ بنیاد مؤسسه غیردولتی و غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که طبق این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.        ماده3ـ بنیاد تابعیت ایرانی دارد و مرکز آن در شهر تهران است و در صورت تصویب هیئت امناء می‌تواند در سایر نقاط داخل و خارج کشور دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید.        ماده4ـ مدت فعالیت بنیاد نامحدود است.        ماده5 ـ بنیاد در راستای اهداف خود فعالیتهای زیر را انجام خواهد داد:         1ـ پژوهش در آثار شهید مطهری به منظور استخراج و معرفی دیدگاههای استاد شهید.        2ـ معرفی و بزرگداشت مقام و شخصیت علمی و فرهنگی شهید مطهری.        3ـ برنامه‌ریزی و ارائه خدمات آموزشی برای تربیت استادان و کارشناسان مجرب و زمینه‌سازی برای تربیت متفکران اسلامی استمرار دهنده راه و اندیشه‌های استاد مطهری.        4ـ حمایت از فعالیت‌های پژوهشی مطهری شناسی اعم از تألیف و ترجمه کتاب، مقاله پایان‌نامه‌های تحصیلی و ابداع و نوآوری در علوم اسلامی و الهی در راستای آثار و اندیشه‌های استاد مطهری.        5 ـ همکاری با دیگر مراکز و نهادهای داخلی و خارجی فعال در زمینه مطهری شناسی.        6 ـ ایجاد بانک اطلاعاتی و پایگاه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و مطبوعاتی و انتشار نشریات تخصصی.        7 ـ برگزاری همایش، نمایشگاه، مسابقه، سمینار، کلاس‌های آموزشی و برنامه‌های تبلیغی.        ماده6 ـ  ارکان        الف ـ هیئت امناء.        ب ـ هیئت مدیره.        ج ـ مدیر عامل.        د ـ بازرس یا بازرسان.        ماده7ـ هیئت امناء        هیأت امناء عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری بنیاد می‌باشد و اعضاء آن عبارتند از :        1ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .        2ـ وزیر آموزش و پرورش.        3ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری .        4ـ رئیس سازمان صدا و سیما .        5 ـ رئیس فرهنگستان علوم.        6 ـ  رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی .        7 ـ مدیر حوزه علمیه قم.        8 ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی .        9ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها .        10ـ رئیس دانشگاه تهران .        11ـ دو نفر از اعضای خانواده شهید مطهری به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی .        12ـ دو نفر از صاحبنظران برجسته به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی .        تبصره1ـ مدت عضویت اعضای بند 11 و 12 به مدت چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنها برای دوره های دیگر بلامانع است.        تبصره2ـ یک نفر از اعضای فوق به انتخاب هیئت امناء به عنوان رئیس هیئت امناء و برای مدت 4 سال انتخاب می‌شود.        تبصره3ـ عضویت در هیئت امناء افتخاری خواهد بود.         ماده8 ـ وظایف هیئت امناء        1ـ تعیین راهبردها، سیاست‌ها و خط مشی بنیاد.        2ـ تصویب برنامه‌های بنیاد.        3ـ تأیید ترازنامه‌ها و گزارش عملکرد مالی سالانه بنیاد.        4ـ تصویب سازمان اداری بنیاد .        5 ـ تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی بنیاد .        6 ـ تعیین اعضای هیئت مدیره، بازرس و حسابرس.        7ـ تصویب آئین نامه داخلی نحوه تشکیل جلسات هیئت امناء .        ماده9ـ هیئت مدیره         هیئت مدیره مرکب از 5 عضو اصلی (شخصیت حقیقی) و 2عضو علی‌البدل می‌باشد که برای مدت 4 سال از طرف هیئت امناء برگزیده می‌شوند.         ماده10ـ وظایف هیئت مدیره         1ـ پیشنهاد برنامه سالانه بنیاد.        2ـ اجرای کلیه مصوبات و وظایف تفویضی و محوله از سوی هیئت امناء .        3ـ پیشنهاد اصلاح سازمان اداری بنیاد به هیئت امناء .        4ـ برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت‌های مردمی از نهادهای داخلی و خارجی.        5 ـ یشنهاد بودجه سالانه به هیئت امناء .        6 ـ پیشنهاد برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت بنیاد به هیئت امناء .        ماده11ـ مدیر عامل         مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی بنیاد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت امناء و با حکم رئیس هیئت امناء برای مدت 4 سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. عزل وی به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب اکثریت مطلق هیئت امناء امکان پذیر است.         ماده12ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل        1ـ اداره امور جاری بنیاد.        2ـ تهیه و ارائه گزارش های مالی سالانه به هیئت مدیره .        3ـ نصب و عزل مدیران بنیاد.        4ـ بکارگیری اموال و دارایی‌های بنیاد براساس آئین‌نامه مالی و معاملاتی .        5 ـ امضاء کلیه مکاتبات با اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی داخلی و خارجی و اسناد تعهد آور بنیاد .        6 ـ افتتاح حساب نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری .        7ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از حقوق بنیاد (شخصاً و یا با انتخاب نماینده حقوقی و یا وکیل).        ماده13ـ بازرس یا بازرسان        بازرس یا بازرسان به تصویب هیئت امنا به مدت 4 سال انتخاب و وظایف زیر را برعهده خواهند داشت:        1ـ نظارت بر اقدامات و فعالیتهای هیئت مدیره و مدیر عامل در حدود اساسنامه.        2ـ نظارت بر حُسن جریان امور مالی بنیاد و رسیدگی به دفاتر، حساب ها، دارایی‌ها، اوراق و اسناد و قراردادها.        3ـ تهیه گزارش های لازم برای طرح در هیأت امناء .        ماده14ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر بنیاد معتبر است.        ماده15ـ منابع مالی بنیاد         منابع مالی بنیاد از طریق هدایا و کمک‌های بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، درآمد حاصل از فعالیت‌های علمی و فرهنگی بنیاد و جذب اعتباراتی که هر ساله تحت عنوان کمک به بنـیاد در بودجـه سالانه دولـت و دسـتگاه‌های دولـتی ذی‌ربط منظور می‌شود و تأمین می‌گردد.         ماده16ـ درباره سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده، مقررات مؤسسات غیرتجاری و غیرانتـفاعی و ضوابط تأسیـس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حاکم خواهد بود.        ماده17ـ هرگونه تغییر در اساسنامه پس از تصویب هیئت امناء به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد.        ماده18ـ انحلال بنیاد به پیشنهاد هیئت امناء و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و کلیه سرمایه ها و اموال منقول و غیرمنقول آن در اختیار دفتر مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد.        این اساسنامه در 18ماده و 3تبصره در جلسه593 مورخ23/8/1385 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.